Studentu padome – KTTT

Studentu padome

Studentu padomes vadītāja – Sindija Irbe – tūrisma pakalpojumu izglītības programmas 2.kursa studente

Tehnikuma padomes priekšsēdētāja– Raja Alvatere  – SIA “Mobile – A”

Pedagoģiskās padomes vadītāja – Dace Cine – tehnikuma direktore

Konventa vadītājs – Ingus Rūtiņš  – SIA “Auto asociācija”

Konventa locekļi: 
Alla Imanta – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā,
Ilze Dambīte – Damberga – Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore, 
Santa Graikste – Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija/Nozaru ekspertu padome (NEP), 
Ilze Zuimača – Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP
Artūrs Bukonts – Latvijas Kokrūpniecības federācija/NEP, 
Dace Cine – Kuldīgas TTT direktore.

Konventa Goda locekļi: 
Andis Lejiņš – Metālapstrādes un Mašīnbūves asociācija/NEP 
Raja Alvatere – SIA Mobile – A