Studentu padome – KTTT

Studentu padome

Studentu padomes vadītājaNora Ziemele – (tūrisma pakalpojumu izglītības programmas 3.kursa studente);

Studentu padomes vadītājas vietniece Amanda Ratniece (tūrisma pakalpojumu izglītības programmas 3.kursa studente)

Studentu padomes pārstāves – Kintija Liepiņa, Nora Ziemele un Kitija Jērāne – profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojumā “Ceļā uz nākamo simtgadi” š.g. 28. – 29.novembrī.