Augam kopā! – KTTT

Augam kopā!

 

Daudzpusīgas iespējas  ikvienam Profesionālās izglītības kompetences centrā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā  (KTTT) !

 

No 16 gadiem neierobežotā vecumā var apgūt kādu no 18 profesijām ,  strādājošām personām īslaicīgi kursi vakaros, bērniem sākot no pirmskolas vecuma karjeras izglītība Jauno Zellīšu nodarbībās, jaunrade un pētniecība, kultūrizglītība, Jaunsardze, starptautiskā sadarbība !

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir Picture1-244x300.png

  Sadarbībā ar  Kuldīgas novada un Kurzemes reģiona 148 dažādu nozaru uzņēmumiem KTTT  ik gadu vairāk kā 500 personām nodrošina dažādu pakāpju profesionālo  izglītību: pēc pamatskolas 4 gados kopā ar  pilnu vidusskolas programmu, t.sk. kārtojot  valsts noteiktos centralizētos eksāmenus,  profesijas: mēbeļu dizaina speciālists, stilu mēbeļu galdnieks, pavārs, konditors,loģistikas speciālists, tūrisma pakalpojumu konsultants, viesnīcu pakalpojumu speciālists, automehāniķis, autodiagnostiķis; ar pabeigtu vidusskolas izglītību 1,5 gados:  pavārs, pārtikas produktu ražošanas  tehniķis, maiznieks, aukle, loģistikas speciālists, automehāniķis, spēkratu mehāniķis, viesnīcu pakalpojumu speciālists, mēbeļu galdnieks, restaurācija,  SPA speciālists. Strādājošo pieaugušo izglītība daudzveidīgos kursos Kuldīgā, Jaunpilī, Rojā, Aizputē, beidzamo divu  gadu laikā KTTT kopā izglītojot 276 personas.   Personas, kuras  savas profesionālās prasmes ir patstāvīgi apguvušas dzīves laikā, un nav šo prasmju apliecinošs izglītības dokuments, var nokārtot KTTT  tikai  kvalifikācijas eksāmenu un saņemt valsts atzītu izglītības dokumentu savā profesijā. Sadarbībā ar SIA “Rezerve”, “IMA auto”,  “ZR autodetaļas”, “Bangerts”,   “Bukstiņi S”, “Četras garšas” , “Jēkaba sēta”, u.c.       tiek īstenotas darba vidē balstītās mācības uzņēmumos.

Pieaugušo personu  ‘Maiznieku’
profesijas diplomandi pirms kvalifikācijas
eksāmena 08.06.2020’  

Mēbeļu dizaina speciāliste –
diplomande Kitija Jērāne prezentē savu kvalifikācijas

multifunkcionālo darbu – galdu “Taurenis”, 09.06. 2020

  Nodarbināto personu  40 stundu vakara kursu “Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana” noslēgums Rojas grupai, 2019.g. rudenī.

      KTTT ir ilggadējs  metodiskā darba centrs pārējiem valsts tehnikumiem un valstī vadošā izglītības iestāde kokizstrādājumu jomas – mēbeļu galdnieku, mēbeļu dizaina, programmvadības darbagaldu speciālista programmās un tūrisma un viesnīcu pakalpojumu jomas programmās. Ik gadu  starptautiskā tūrisma nozares konference un koka skulptūru plenērs pulcina  nozaru speciālistus, augstskolu mācībspēkus, profesionālās izglītības pedagogus un audzēkņus gan no visas Latvijas, gan Skandināvijas, Baltijas un Vācijas inovatīvu tehnoloģisko prasmju, radoša darba pieredzes  apguvei. Plenēru radošie kopdarbi tiek dāvināti Latvijai. Darbi skatāmi Likteņdārzā pie Daugavas, Bērnu klīniskās slimnīcas dārzā  Rīgā, O.Kalpaka piemiņas  vietā “Airītēs”, u.c.. KTTT sadarbībā ar augstskolām  vada Latvijas  profesionālās izglītības iestāžu  latviešu valodas un literatūras pedagogu profesionālo pilnveidi un metodisko apvienību.

  KTTT komanda  plenērā “Rotas Latvijai dzimšanas dienā”, dāvinot un novietojot  savu darbu “Ozola vainags” Mežaparkā, (Rīgā)  pie galvenās ieejas, 2018’

     Sadarbībā ar Latvijas Zemessardzes 4.Kurzemes brigādi un SIA “Volvo Truck Latvija” 2020.g.ir izveidota Latvijā jauna izglītības programma profesijās  “Spēkratu mehāniķis” un “Spēkratu atslēdznieks”, dodot iespēju specializēties militāro spēkratu vai kravas auto remonta un diagnostikas apguvē.

   KTTT ir viens no diviem Latvijas tehnikumiem, kurš ar sava darba augsto kvalitāti spēj iekļauties un jau 11. gadu strādāt Eiropas viesnīcu un tūrisma skolu asociācijā (Association of European hotel and tourism schools – AEHT), audzēkņiem gūstot starptautiski godalgotus  un cildinātus profesionālos sasniegumus Eiropā un piedaloties Eiropas Jaunatnes  Parlamentā. Savukārt pedagogiem tā ir lieliska iespēja inovatīvai pieredzei Eiropas vislabākajos nozares uzņēmumos un kopdarbā ar Michelin  Star Chefs (šefpavāriem), Beļģijas izsmalcinātajiem šokolādes konditoriem un Itālijas vīnziņiem. Pieredze tiek ieguldīta audzēkņu apmācībā. Tāpēc KTTT audzēkņi vienmēr ir godalgotajās vietās viesmīlības nozares nacionālajos konkursos.

KTTT audzēknis ( 1.no kreisās)
 Jauno bārmeņu nacionālā konkursā laureāts,
24.10.2019.

KTTT komanda pirms
AEHT starptautisko sacensību
atklāšanas Splitā, Horvātijā
11.11.2019.
KTTT audzēkne (1.no kreisās puses) starptautiskā 
komandā sākot darbu konkursa nominācijā “Kulinārā
māksla”,  Splitā, Horvātijā, 13.11. 2019.

     Audzēkņiem KTTT ārpus mācību darba  ir daudzpusīgas iespējas paplašināt zināšanas, prasmes un kompetences personības izaugsmei – dalība profesionālos starptautiskos un nacionālos konkursos un  vidusskolas mācību olimpiādēs Kuldīgas novadā;  sava mācību uzņēmumu veidošana; unikāla literārās jaunrades attīstība , iesaistoties nacionālas nozīmes KTTT vadītā latviešu literatūras dižgaru darbu pētniecībā un  starptautiskā programmā “Vēsture ap mums” ; gleznošanas studija, mēbeļu datordizainēšanas studija,  metināšanas kurss,  deju kolektīvs “Sintēze”un “Kastan’s”, jauniešu koris “Liepzieds”, folkloras studija, u.d.c..

Deju kolektīvs “Sintēze” , 2019’ KTTT  deju kolektīvi un koris vieskoncertos
Augstajos Tatros Slovākijā, 2019’

Dalība  UNESCO Latvija asociēto skolu tīklā un Eiropas Kulinārā mantojuma (Culinary heritage) tīklā , starptautisko izglītības  programmu  projektos ar 14 valstīm  KTTT jaunatnei  dod plašu starptautisko pieredzi, inovatīvas profesionālās iemaņas, kultūrizglītību, pasaules attīstības izpratni, vairāku svešvalodu apguvi.

KTTT audzēkņu darbu prezentācija Kulinārā
mantojuma tīkla starptautiskā izstādē
Rīgas Tehniskajā universitātē, 2019’   
KTTT skolotājas Gita Arājuma un Guna Bergmane
UNESCO Latvija konkursa  ‘Labākā pasaules mācībstunda’
laureātes, 22.11. 2019’

Sadarbības līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes augstskolu labākajiem KTTT absolventiem nodrošina budžeta vietas studijās.

KTTT darba plašais, ilggadējais  ieguldījums darbaspēka izaugsmē un tā stratēģiskā attīstība un nozīme  Kurzemes reģionā deva iespēju piesaistīt ES  Struktūrfondu finansējumu  6 0 20 389,00 EUR un š.g. novembrī apstiprināto papildfinansējumu 1 721,00 EUR  no Energoefektivitātes programmas   Tehnoloģiju centra  būvniecībai O.Kalpaka ielā 1 , Kuldīgā, nākotnē izaugot par starptautisku izglītības Kampusu ar programmu pēctecību nozaru augstskolās.