Jaunumi – Lapa 2 – KTTT

Erasmus+ projekta ALLinErasmus tiešsaistes sanāksme

5.septembrī notika Erasmus+ projekta ALLinErasmus tiešsaistes sanāksme, kurā tikās pārstāves no partneru organizācijām Spānijā, Grieķijā un Latvijā. Tika apspriests projektā paveiktais un plānoti tālākie darbi, lai sasniegtu vienu no projekta mērķiem – izstrādātas vadlīnijas, kas palīdzētu profesionālās izglītības iestādēm Erasmus+ mobilitātēs iesaistīt audzēkņus, kuri ir sociālās atstumtības riska grupās. […]

Vairāk…

Apmācības zemessargiem

2. un 3.septembrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika divu dienu apmācības Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes zemessargiem. 25 zemessargi apguva 10 h praktisko mācību kursu “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” un 10 h praktisko mācību kursu “Ēdienu gatavošana pārvietojamā lauka virtuvē”. […]

Vairāk…

Metodiskais seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem

29.augustā tehnikuma skolotājas Z.Šlegelmilha un A.Zeile piedalījās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētajā izbraukuma metodiskajā seminārā Limbažu novadā latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Seminārā piedalījās 27 skolotāji no 15 izglītības iestādēm, t. sk. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, MIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības, MIKC Vairāk […]

Vairāk…

Izpētes brauciens pa Siguldas un Cēsu novadu

15. un 16.augustā latviešu valodas skolotāja Z.Šlegelmilha piedalījās latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā darba organizēšanai un vadīšanai nepieciešamā izpētes braucienā pa Siguldas un Cēsu novada kultūrvēstures objektiem, literātu dzīves un atdusas vietām, kulta vietām u. tml., lai plānotu un maršrutētu 2023./2024. mācību gadā plānoto izbraukuma semināru skolotājiem. Brauciena laikā tika apmeklēta: 1) ekspozīcija „Gaujas Vairāk […]

Vairāk…

Uzsāktas mācības pieaugušajiem projekta 9.kārtā

22.jūnijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā tika uzsāktas mācības profesionālās pilnveides programmā “Digitālās prasmes viedierīču lietošanā un elektronisko dokumentu apritē”. Mācības norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. ­­­­­­8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9.kārtas ietvaros un noslēgsies 2023.gada 31.oktobrī. […]

Vairāk…

Tūrisma nodaļas audzēkņu eksāmens Latgalē

jūnijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tūrisma nodaļas 1. un 2. kursu jaunieši devās uz Latgali, lai veiktu praktisko eksāmenu profesionālajos mācību moduļo Tehnikuma audzēkņi šogad devās maršruta Kuldīga- Kokneses- Jēkabpils- Preiļi- Aglona- Rēzekne- Kuldīga. Jaunieši ceļu sāka no Kuldīgas sešos no rīta, no kurienes brauca uz Koknesi, kur jaunieši tūrisma informācijas centrā iepazinās ar Vairāk […]

Vairāk…

Erasmus + vizītē – jaunas sadarbības projekta partnerības skolā

Gita Arājuma, Aija Rutule, Katrīna Spuleniece Aišpure Erasmus + vizītē – jaunas sadarbības projekta partnerības skolā Valensija, Spānija 26.-30.jūnijā. Erasmus + projekta Nr. 2022-2-ES01-KA210-VET-000093670 ALLinErasmus – Promoting participation in Erasmus for students at risk of social exclusion (ALLinErasmus), galvenais mērķis ir profesionālo izglītības iestāžu profesionāļu apmācība par “sociālās nevienlīdzības” nozīmi, riskam pakļauto audzēkņu ieinteresēšana Erasmus+ Vairāk […]

Vairāk…

Projekta plānošanas sanāksme

22.jūnijā Kuldīgas Tehnikumā notika projekta plānošanas sanāksme, kurā tikās Igaunijas Kehtnas Profesionālās izglītības centra direktore Karmena Seltere, projektu vadītājas un skolotāji, KTTT direktore Dace Cine, administrācijas pārstāvji un autotransporta nodaļas pedagogi un Kurzemes plānošanas reģiona Izglītības jomas reģionālā koordinatore Agnese Lāce, lai apspriestu turpmāko sadarbību Iterreg Centrālās Baltijas projektā.     […]

Vairāk…

Mācību ekskursija uz Igauniju

No 2023.gada 14. un 15 jūnijā 24. grupa 4.kurss Tūrisma pakalpojumu konsultanti devās mācību ekskursijā uz Igauniju ( Sāremā – Tallina ), kuru paši plānoja un vadīja, strādājot ar radiogidiem. Pirmajā dienā Sāremā salā tika apskatīta Serves bāka, Kuresāres pils, Pangas klintis, Karjas baznīca un Kaali meteorīta krāteris. Otrajā dienā tika apskatīta Valjalas baznīca, Maasi Vairāk […]

Vairāk…