Mācības pieaugušajiem – KTTT

Pieaugušajiem iespēja apgūt digitālās prasmes arī attālināti

Ņemot vērā plānotās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka attālināto mācību organizēšanas kārtību, pieteikšanās mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā ir pagarināta līdz 3. maijam. Plānotās izmaiņas paredz iespēju īstenot izglītības programmu lielāko daļu attālināti, šādi sniedzot plašākas iespējas nodarbinātajiem no visas Latvijas apgūt vai pilnveidot Vairāk […]

Vairāk…

Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei pagarināta līdz 24. aprīlim

Lai pēc iespējas plašākam nodarbināto skaitam sniegtu iespēju apgūt dažāda līmeņa digitālās prasmes, pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” pēdējai, 9. kārtai, ir pagarināta līdz 24. aprīlim. Strādājošie var izvēlēties kādu no 197 izglītības programmām. Pieteikties mācībām īpaši aicināti nodarbinātie, kuri vēlas apgūt digitālās prasmes pamata līmenī. Kuldīgas Vairāk […]

Vairāk…

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās, Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 9.kārtā atvērta no 4.-18.aprīlim. Strādājošie vecumā no 25 gadiem 9. pieteikšanās kārtā var izvēlēties kādu no gandrīz 200 izglītības programmām, kas sniedz iespēju apgūt gan digitālās pamata prasmes, gan Vairāk […]

Vairāk…

Izstrādāta jauna profesionālās pilnveides izglītības programma

Izstrādāta jauna profesionālās izglītības programma Digitālās prasmes viedierīču lietošanā un elektronisko dokumentu apritē, 160 stundas. Izglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:   Izprast un pielietot normatīvajos aktos noteiktos autortiesību standartus. Ievērot datu aizsardzības normas darbā ar elektroniskajiem dokumentiem. Prast izstrādāt un noformēt elektroniskos dokumentus, izklājlapas un darbgrāmatas. Lietot mākoņtehnoloģiju sniegtās iespējas un Vairāk […]

Vairāk…

Noslēdzas mācības nodarbināto projekta 7.kārtā

2022.gada 12.  un 13. oktobrī Kuldīgas tehnikumā noslēdzās mācības ESF projekta nr. 8.4.1.0/16/I/001 Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 7. kārtas izglītības programmās – Programmvadības (cnc) kokapstrādes darbmašīnu operācijas (165 h)  un Motora remonts (160 h). Kopā apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmu beigšanu saņēma 12 kursanti. Attēlos profesionālās pilnveides programmas Programmvadības (cnc) kokapstrādes darbmašīnu operācijas Vairāk […]

Vairāk…

Noslēgušās mācības modulī Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana

14.jūnijā Kuldīgas tehnikumā noslēdzās pirmās pieaugušo grupas mācības ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001). Mācību 7.kārtas ietvaros pirmo reizi tehnikums realizē atsevišķu moduļu apguvi, kuras rezultātā mācību dalībnieki saņem moduļu apguves apliecības. Apgūstot moduli Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana apmācāmie ieguva teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, izgatavojot gaļas dēļīšus, soliņus, taburetes un lielākus Vairāk […]

Vairāk…

Praktiskās nodarbības nodarbināto projekta 7.kārtā

Kopš aprīļa Kuldīgas tehnikumā darba dienu vakaros notiek pieaugušo mācības kokapstrādes un autotransporta jomā. Šoreiz nodarbinātajiem ir iespēja ne tikai apgūt profesionālās pilnveides mācību programmas, bet arī atsevišķus moduļus, piemēram, moduli – Individuālu koka izstrādājum izgatavošana. Tajā dalībnieki apgūst ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiski darbojas, lai apgūtu iemaņas darbam ar rokas instrumentiem un Vairāk […]

Vairāk…

Uzsāktas mācības pieaugušajiem projekta 7.kārtā

Aprīļa beigās Kuldīgas tehnikums uzsāka pieaugušo apmācības 5 grupām Kuldīgā un Jaunpilī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.­­­­­­8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtas ietvaros. Kuldīgā pieaugušie mācās profesionālās pilnveides programmās – Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas (165 stundas) un Motoru remonts ( 160 stundas), kā arī apgūst moduli – Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana ( Vairāk […]

Vairāk…

Noslēdzas mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 5.kārtā

No 2021. gada 12. aprīļa līdz 20. septembrim ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros Rojā 2 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Tūrisma produktu izstrāde” (160 stundas, bez priekšzināšanām). Nodarbības šajā programmā vadīja skolotāji Vija Zariņa, Iveta Roga, Dace Cine, Aivars Varņeckis, Ēvalds Johansons, Anete Puriņa, Zane Lase, Elīna Vairāk […]

Vairāk…