Mācības pieaugušajiem – Lapa 3 – KTTT

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem​​​​​​​

Novembrī mācības uzsāka un janvārī pabeidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas izglītojamie neformālās izglītības programmā “Jaunākās tendences konditorejas izstrādāju izgatavošanā un noformēšanā”. 60 stundu programmu pie skolotājas Solvitas Mednieces apguva 5 audzēknes no Aizputes un Kuldīgas novada.  Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem

1.oktobrī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Elitas Asnes, Zanes Lases, Lienes Peniķes, Imanta Bērziņa, Solveigas Melnaces, Aigas Teteres apguva 11 audzēknes no Kuldīgas novada, Ventspils, Liepājas, Vānes un Jūrkalnes. Audzēknēm Vairāk […]

Vairāk…

Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem

1.oktobrī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Tūrisma produktu izstrāde”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Zanes Lases, Ivetas Rogas, Lauras Zeidakas, Anetes Puriņas, Ēvalda Johansona, Vijas Zariņas, Daces Cines apguva 11 audzēkņi no Aizputes novada. Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Vairāk […]

Vairāk…

Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem

9.augustā tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā”. 60 stundu programmu pie skolotājām Solvitas Mednieces un Anitas Bērziņas apguva 3 audzēknes no Aizputes novada un Kuldīgas. Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Vairāk […]

Vairāk…

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

2018.gada vasarā praktiskās nodarbības pie skolotājiem Imanta Bērziņa un Solveigas Melnaces ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem” apguva z/s “Bērziņi” un “Lazdkalni”. Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

Izlaidums tālākizglītības programmas audzēkņiem ESF projektā

6.jūlijā tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Koka izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija – galdnieks). 640 stundu programmu pie skolotājiem Jāņa Feldberga, Māra Saulgrieža, Mārtiņa Mednieka Pētera Zāģera un Renāra Saknes apguva 6 audzēkņi no Kuldīgas novada un Jūrkalnes. Apliecības absolventiem pasniedza tehnikuma direktore Dace Cine, Vairāk […]

Vairāk…

Kvalifikācijas eksāmens tālākizglītības programmai ESF projektā

5.jūlijā tehnikumā pirmoreiz kvalifikācijas eksāmenu kārtoja tālākizglītības programmas “Koka izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija – galdnieks) izglītojamie ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

Pirmais izlaidums ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001

17. februārī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Dekoratīvo koka izstrādājumu izgatavošana”. 57 stundu programmu pie skolotājiem Jāņa Feldberga un Elitas Asnes apguva 5 audzēknes no Skrundas novada. Apliecības audzēknēm pasniedza kokapstrādes nodaļas vadītājs Mārtiņš Mednieks un programmas vadītājs Jānis Feldbergs, vēlot apgūtās zināšanas Vairāk […]

Vairāk…

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

18. janvārī tehnikumā mācības uzsāka ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1. kārtas izglītojamie 5 izglītības programmās- “Automobiļu elektroiekārtu diagnostika”, “Dekoratīvo koka izstrādājumu izgatavošana”, “Koka izstrādājumu dizains, restaurācija”, “Koka izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija- galdnieks), “Metāla apstrāde ar portatīvajiem instrumentiem”. 1.kārtā apgūt kādu no tehnikuma piedāvātajām 19 izglītības programmām vēlējās 37 personas, no kurām Vairāk […]

Vairāk…

Seminārs par nodarbināto mācībām​

29. novembrī tehnikuma metodiķe Līga Muceniece un projekta Nr. 8.4.1. koordinatore Zanda Šlegelmilha piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona seminārā “Piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanas iespējas nodarbināto kvalifikācijas celšanas mācībām”, kas notika Saldus tehnikumā. Seminārā Dr.paed. Ingrīda Muraškovska, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte, pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatorus un izglītības iestāžu pārstāvjus iepazīstināja ar potenciālo piedāvājumu 2.kārtai, lai Vairāk […]

Vairāk…