Mācības pieaugušajiem – Lapa 3 – KTTT

Diskusija par pieaugušo izglītības īstenošanu Latvijā

29.oktobrī skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās diskusijā Saldus tehnikumā, kuras laikā Kurzemes pieaugušo izglītības profesionāļi pārrunā…ja pieaugušo izglītības īstenošanu Latvijā. Ievadot diskusijas, dalībnieki tika iepazīstināti ar šī brīža aktualitātēm pieaugušo izglītībā – ES fondu projekta “Mācības pieaugušajiem” 4.kārtas rezultātiem Kurzemē, neformālās izglītības kvalitātes jautājumiem un Eiropas pieaugušo izglītības informācijas platformu EPALE. Pēc prezentācijām moderatoru vadītās darba Vairāk […]

Vairāk…

Mācības pieaugušajiem kokrūpniecības nozarē projekta 4.kārtā

No 19.augusta līdz 3.decembrim tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārt…as ietvaros 7 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas” (165 stundas, bez priekšzināšanām). Nodarbības šajā programmā vadīja skolotāji Mārtiņš Mednieks, Pēteris Zāģeris un Māris Saulgriezis, kuru vadībā izglītojamie apguva gan automatizēto projektēšanu, gan datorizētās projektēšanas Vairāk […]

Vairāk…

Mācības pieaugušajiem projekta 4.kārtā arī Rojā un Jaunpilī

Lai iegūtu jaunas un noderīgas prasmes, pilnveidotu sevi un pielāgotos izmaiņām darba tirgū, Latvijā tiek īstenots  ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Projektam rit ceturtā kārta, un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums tajā uzņēmis astoņas grupas, kurās tiek piedāvāti profesionāļu un nozaru speciālistu izbraukumi ar mācību iespējām arī citās pilsētās – vienu Rojā, Vairāk […]

Vairāk…

Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā

No 12.augusta līdz 10.decembrim tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kā…rtas ietvaros 10 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Elitas Asnes, Zanes Lases, Evitas Pētersones, Imanta Bērziņa, Solveigas Zīles, Igurda Baņķa, Jura Lipšņa apguva audzēkņi no Kuldīgas Vairāk […]

Vairāk…

Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā

No 27.augusta līdz 29.oktobrim ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvar…os izglītojamie apguva neformālās izglītības programmu “Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana”. 75 stundu programmu (bez priekšzināšanām) pie skolotājiem Ievas Misānes un Aivara Varņecka apguva 2 audzēknes no Kuldīgas un Tukuma novada. Programmas ietvaros izglītojamie apguva visu četru vēsturisko novadu tradicionālo Vairāk […]

Vairāk…

Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā

No 30.augusta līdz 26.oktobrim Rojā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas i…etvaros izglītojamie apguva neformālās izglītības programmā “Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana”. 75 stundu programmu (bez priekšzināšanām) pie skolotājiem Ievas Misānes un Aivara Varņecka apguva 4 audzēknes no Rojas novada. Programmas ietvaros izglītojamie apguva visu četru vēsturisko novadu tradicionālo ēdienu Vairāk […]

Vairāk…

Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā

No 7.augusta līdz 27.novembrim ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaro…s 3 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Tūrisma produktu izstrāde”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Vijas Zariņas, Ivetas Rogas, Daces Cines, Aivara Varņecka, Ēvalda Johansona, Anetes Puriņas, Zanes Lases, Lauras Zeidakas apguva audzēknes no Kuldīgas novada. Programmā iekļautas nodarbības Vairāk […]

Vairāk…

Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā

No 21.augusta līdz 16.novembrim ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvar…os Jaunpilī 2 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Konferenču un semināru apkalpošana” (160 stundas). Nodarbības šajā programmā vadīja skolotāji Dace Šēna, Iveta Roga, Anete Puriņa, Ēvalds Johansons, Kristīne Liepiņa, Gunita Meiere, Iveta Piese, Dace Cine, kuru vadībā izglītojamie apguva Vairāk […]

Vairāk…

Mācības pieaugušajiem kokrūpniecības nozarē projekta 4.kārtā

No 16.augusta līdz 13.septembrim tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. …kārtas ietvaros 8 izglītojamie apguva neformālās izglītības programmu “Koka izstrādājumu dizains, restaurācija” (62 stundas, bez priekšzināšanām). Nodarbības šajā programmā vadīja skolotāji Jānis Feldbergs un Māris Saulgriezis, kuru vadībā izglītojamie apguva gan intarsijas, gan kokgriešanas, gan restaurācijas pamatus, gan praktiski darbojās ar Vairāk […]

Vairāk…

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

Novembrī mācības uzsāka un līdz aprīlim turpinās ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas izglītojamie profesionālās izglītības programmā “Tūrisma produktu izstrāde”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Vijas Zariņas, Ivetas Rogas, Daces Cines, Ilonas Varņeckas, Ēvalda Johansona, Anetes Puriņas, Ivetas Pieses, Lauras Zeidakas apgūst 9 audzēkņi no Tukuma un Jaunpils novada. Programmā Vairāk […]

Vairāk…