Projekti – KTTT

Nordplus Junior projekts Lietuvā

Laika posmā no 21. novembra līdz 26. novembrim Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi – Dāvis Šimiens, Kristers Juris Pūkainis, Pēteris Gravāns, Katrīna Baranova, Justīne Jaunzeme un Iluta Rožkova kopā ar skolotāju Daigu Latereri devās uz Klaipēdas Ernesta Galvanauska arodmācības centru Lietuvā, lai piedalītos projekta Once upon a time, NPJR-2019/10226 aktivitātēs. Projektā kopumā iesaistītas 3 Vairāk […]

Vairāk…

ImDiPeT

No 2021.gada marta  PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums  darbojas Erasmus+ KA2 projektā  Nr.: 2020-1-FR01-KA226-VET-095598                                     ImDiPeT: Projekts veidots, lai uzlabotu tūrisma sektora pedagogu digitālās prasmes    Projekta partneri: Bulgārijā – divas mācību iestādes – INSTITUT ZA PODGOTOVKA NA SLUJITELIV MEJDUNARODNI ORGANIZACII ZDRUZHENIE  un Profesionalna gimnaziya po turizam “Pencho Semov” Slovēnijā – Visja strokovna sola Vairāk […]

Vairāk…

Projekta komandējums Dānijā

No 31.oktobra līdz 4.novembrim tehnikuma skolotājs Ēvalds Johansons mobilitāšu projekta Pieredzes apmaiņa un sadarbība inovācijām, 2021-1-LV01-KA122-ADU-000018100, ietvaros devās uz Nīkopingu, Dānijā, kur sadarbības skolā piedalījās darba ēnošanā, gūstot jaunas zināšanas un prasmes par elektroriteņu remontu.   […]

Vairāk…

Projekta HYBAKE tikšanās Somijā

No 26. līdz 29. septembrim tehnikuma skolotāji Aivars Varņeckis un Ēvalds Johansons devās uz Salo, Somijā, lai piedalītos projekta HYBAKE otrajā mācību aktivitātē. Projekta dalībnieki iepazinās ar Somijas izglītības sistēmu, izglītības iestādes Salon Seudun Ammattiopisto mācību darbnīcām, izveidoto HYBAKE mājaslapas projektu un dalījās ar sagatavotajiem materiāliem, kā arī piedalījās Somijas konditorejas izstrādājumu meistarklasē, apgūstot jaunas Vairāk […]

Vairāk…

Erasmus+ starptautiskais kontaktseminārs

2022. gada 13. – 16. septembrī tehnikuma metodiķe Katrīna Spuleniece-Aišpure piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā Erasmus+ starptautiskajā kontaktseminārā “Projektu un sadarbības veidošana bēgļu un vietējo kopienu atbalstam”. Semināra dalībniekiem bija iespēja ne tikai uzzināt vairāk par Erasmus+ KA2 projektu veidošanas iesniegšanas kārtību, bet arī dibināt kontaktus un veidot darba grupas jaunu projektu izstrāde. Visu Vairāk […]

Vairāk…

Izstrādāta projekta AMTECH OER platforma

Aviācijas mehatronikas tehniķa mācību programmas izstrāde: AMTECH platforma ir pieejama tiešsaistē sešās valodās.  AMTECH OER platforma tagad ir pieejama tiešsaistē sešās valodās vietnē https://www.amtechtraining.eu/, sniedzot konkrētu informāciju par projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem. Platformā būs visa informācija par projektu, darbību un rezultātiem.   AMTECH vispārējais mērķis ir pielāgot profesionālo izglītību un apmācību darba tirgus vajadzībām: Izglītojamo kompetenču Vairāk […]

Vairāk…

2021.-2022. mācību gadā, Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”,  PuMPuRS  ietvaros PIKC Kuldīgas Tehnoloģijas un tūrisma tehnikumā atbalsts tika sniegts 66 audzēkņiem. Mācību pārtraukšanas risku rada ne tikai zemi sasniegumi mācību darbā, bet arī ekonomiskie riski, līdz ar ko vismaz divdesmit audzēkņiem projektā tika Vairāk […]

Vairāk…

Noslēdzas projekts Jaunas prasmes jauniem izaicinājumiem, 2020-1-LV01-KA104-077224

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums šim projektam pieteicās, lai pamatmērķī attīstītu savas ilgtspējas un attīstības pamatprincipus, kā tuvotos tehnikuma intenacionalizācijas stratēģijai, pilnveidotu pedagogu prasmes un iemaņas mūžizglītībā, kā arī smeltos jaunas darba metodes mācību metodikai, un rastu idejas, un rosmi jaunu mūžizglītības programmu izstrādē. Īstenojot projektu plānojām, ka skolotāju iesaistīšana starptautiskajās mobilitātēs – mācību kursos Vairāk […]

Vairāk…