AMTech – KTTT

Izstrādāta projekta AMTECH OER platforma

Aviācijas mehatronikas tehniķa mācību programmas izstrāde: AMTECH platforma ir pieejama tiešsaistē sešās valodās.  AMTECH OER platforma tagad ir pieejama tiešsaistē sešās valodās vietnē https://www.amtechtraining.eu/, sniedzot konkrētu informāciju par projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem. Platformā būs visa informācija par projektu, darbību un rezultātiem.   AMTECH vispārējais mērķis ir pielāgot profesionālo izglītību un apmācību darba tirgus vajadzībām: Izglītojamo kompetenču Vairāk […]

Vairāk…

Projekta AMTech pirmā tikšanās

19.01.2022, notika pirmā Erasmus plus Starptautiskās sadarbības (KA2) projekta AMTech (Development of an aviation aerospace mechatronics technician curriculum, No.2021-1DE02-KA220-VET000033105) partneru sanāksme tiešsaistē. Projekta vadošais partneris ir CIT ( Centrum of Inovation and tehnologies) no Vācijas. Sanāksmē notika iepazīšanās ar projekta partneriem, arī KTTT skolotājs Ēvalds Johansons demonstrēja prezentāciju par Kuldīgas tehnikumu. Projekta mērķis ir kopīgas Vairāk […]

Vairāk…