Erasmus + – KTTT

Erasmus+ valorizācijas seminārs

30.janvārī notika Erasmus+ projektu seminārs, kur mūsu audzēkņi, kuri 1.semestrī pabija praksēs Austrijā, Vācijā, Spānijā un Īrijā projektos Nr.2023-1-LV01-KA121-VET-000116802 un Nr.2022-1-LV01-KA121-VET-000063862, dalījās ar savu pieredzi. Paldies viņiem! Noslēgumā ar savu pieredzi ārvalstu projektos dalījās Niks D. Andžāns, starpniekorganizācijas pārstāvis no Portsmutas, UK. […]

Vairāk…

Projekta tikšanās Grieķijā

18.janvārī Kuldīgas tehnikuma metodiķe Katrīna Spuleniece-Aišpure un skolotāja Gita Arājuma Grieķijā Atēnās piedalījās Erasmus+ projekta ALLinErasmus Nr.2022-2ES01-KA210-VET-000093670 sanāksmē, kur kopā ar projekta partneriem no Spānijas un Grieķijas pārrunāja paveikto un plānoja turpmāk veicamos darbus. Kopīgās diskusijās pilnveidoja projekta dokumentus. Projektā pedagogi ir izstrādājuši rokasgrāmatu ar labās prakses piemēriem par sociālā riska grupu jauniešu iesaistīšanu Erasmus Vairāk […]

Vairāk…

Dalība AEHT sacensībās Viļņā

No 6.-11. novembrim Elza Gaņģe no viesu uzņemšanas dienesta speciālistu 16b grupas un skolotāja Inga Trumsiņa piedalījās AEHT ( European Association of Hotel and Tourism Schools) konkursā Viļņā, Lietuvā, Erasmus+ projekta Nr.2022-1-LV01-KA121-VET-000063862 ietvaros. Elza komandā ar Liziju no Nīderlandes konkursā piedalījās Front office kategorijā.   […]

Vairāk…