Nordplus – KTTT

Metodiskais materiāls restaurācijas pedagogiem

Nordplus projekta „HISTORICAL EXPERIENCE AND RESTORATION TRADITIONS IN RESTORATION OF CARPENTER WORK PRODUCTS“ No. NPAD2020/10229 ietvaros sadarbojoties pedagogiem no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Paņevežu mācību centra un Veru profesionālās izglītības centra tika izveidots metodiskais materiāls par galdniecības izstrādājumu restaurāciju. Šis materiāls ir projekta iznākums un atbalsta materiāls restaurācijas pedagogiem mācību procesa organizēšanā. Metodiskais materiāls Vairāk […]

Vairāk…

Norplus adult noslēdzošā sanāksme Kuldīgā

No 2023. gada 6.-10. februārim Tehnikums uzņēma Kuldīgā Nordplus adult projekta Historical experience and restoration traditions in restoration of carpenter work products NPAD-2020/10229 kokapstrādes jomas pedagogus no Lietuvas, Paņevēžas mācību centra ( Panevėžio mokymo centras ) un Igaunijas, Viru profesionālās izglītības centra (Võrumaa Kutsehariduskeskus). Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņa starp pedagogiem un metodiskā materiāla izveide Vairāk […]

Vairāk…

Nordplus adult projekta tikšanās Paņevēžā

No 2023. gada 23.-27. janvārim tehnikuma skolotāji Aija Rutule un Renārs Sakne un Nordplus projekta koordinatore Katrīna Spuleniece-Aišpure pavadīja Lietuvā, Paņevēžā, kur piedalījās Nordplus projekta Historical experience and restoration traditions in restoration of carpenter work products NPAD-2020/10229 sanāksmē. Viesojoties Paņevēžu mācību centrā ( Panevėžio mokymo centras ) Viru profesionālās izglītības centra (Võrumaa Kutsehariduskeskus)  un KTTT Vairāk […]

Vairāk…

Nordplus adult projekta tikšanās Igaunijā

No 2023. gada 9.-13. janvārim tehnikuma skolotāji Zane Nagliņa un Renārs Sakne un Nordplus projekta koordinatore Katrīna Spuleniece-Aišpure pavadīja Igaunijā, Viru, kur piedalījās Nordplus projekta Historical experience and restoration traditions in restoration of carpenter work products NPAD-2020/10229 sanāksmē. Viesojoties Viru profesionālās izglītības centrā (Võrumaa Kutsehariduskeskus) KTTT pārstāvji kopā ar kolēģiem no Paņevežu mācību centra ( Vairāk […]

Vairāk…

Nordplus Junior projekts Lietuvā

Laika posmā no 21. novembra līdz 26. novembrim Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi – Dāvis Šimiens, Kristers Juris Pūkainis, Pēteris Gravāns, Katrīna Baranova, Justīne Jaunzeme un Iluta Rožkova kopā ar skolotāju Daigu Latereri devās uz Klaipēdas Ernesta Galvanauska arodmācības centru Lietuvā, lai piedalītos projekta Once upon a time, NPJR-2019/10226 aktivitātēs. Projektā kopumā iesaistītas 3 Vairāk […]

Vairāk…

Projekts par veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu

Projekta Nordplus junior “Small ripples make big waves”, NPJR-2021/10087 ietvaros, aprīļa beigās, uzņēmām tehnikumā jauniešus un skolotājus no Igaunijas un Lietuvas. Projekta mērķis – veselīga un dabai draudzīga dzīves veida aktualizēšana. Dalībnieki iepazinās ar tehnikumu un tā darbību, Kuldīgas pilsētu, muzeju, zero waste/less waste veikala Kuule filozofiju, un darbību, apmeklēja strausu un kazu fermu Norinieki, Vairāk […]

Vairāk…

Nordplus

Nordplus  pieaugušo izglītības projekts Best adult training experiences in Baltic countries. Projekta partneri: Võrumaa Kutsehariduskeskus – vadošais partneris, PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un Klaipeda Vocational training center Ernestas Galvanauskas. Projekta Nordplus „Labākās pieaugušo apmācību  iespējas Baltijas valstīs” noslēguma tikšanās Igaunijā, Viru notika no  6. līdz 10. maijam Viru novada profesionālās izglītības centrā. Tajā piedalījās PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju Vairāk […]

Vairāk…

Nordplus

 Advancement merges Baltic education relationships  (AMBER) Nr.  NRJP-20015/10333  No 14.07.līdz 17.07.2016. Klaipēdas Tūrisma skolas skolotājas Edita Daniute, Kristina Mockute un Terese Gaidamaviciute piedalījas Kuldīgas tehnikuma pasākamā “Zeļļu piestātne”, kas bija daļa no Kuldīgas pilsētas svētku programmas. Klaipēdas skolotājas sagatavoja lietuviešu nacionālo ēdienu cepelīnus, prezentēja tos un mūsu kopējo projektu Kuldīgas svētku viesiem. Klaipēdas skolas skolotājas Vairāk […]

Vairāk…