PumPurs – KTTT

2021.-2022. mācību gadā, Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”,  PuMPuRS  ietvaros PIKC Kuldīgas Tehnoloģijas un tūrisma tehnikumā atbalsts tika sniegts 66 audzēkņiem. Mācību pārtraukšanas risku rada ne tikai zemi sasniegumi mācību darbā, bet arī ekonomiskie riski, līdz ar ko vismaz divdesmit audzēkņiem projektā tika Vairāk […]

Vairāk…