Studiju virzieni – KTTT

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatos (CNC) pēc vidējās izglības

Izglītības programma – koka izstrādājumu izgatavošana Profesionālā kvalifikācija – datorizētu kokapstrādes iekārtu operators, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI) Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators veic masīvkoksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi ar datorizētu (programmvadības) kokapstrādes iekārtu, lieto specializētās Vairāk […]

Vairāk…

Restaurācijas tehniķis pēc pamatizglītības

Izglītības programma – restaurācija Profesionālā kvalifikācija – restaurācijas tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI) Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. Restaurācijas tehniķis kvalificētu restauratoru vadībā izpēta, saglabā, konservē, kā arī restaurē dažāda veida kultūras vērtības, tajā skaitā, mēbeles, kokgriezumus, koka ēkas, būvju daļas; Vairāk […]

Vairāk…

Stila mēbeļu modelētājs pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Koka mākslinieciskā apstrāde Profesionālā kvalifikācija – stila mēbeļu modelētājs, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI) Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.   Stila mēbeļu modelētājs projektē, izstrādā skices, modelē, veic materiālu aprēķinus, sagatavo, apstrādā materiālus, patstāvīgi īsteno ieceres, izgatavo Vairāk […]

Vairāk…

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības

Izglītības programma –  Pārtikas produktu tehnoloģija Profesionālā kvalifikācija – pārtikas produktu ražošanas tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)Mācību ilgums – 1,5 gadiIzglītības dokuments –  diploms par profesionālo vidējo izglītību Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus, izpilda dažādas Vairāk […]

Vairāk…

Automehāniķis pēc vidējās izglītības

Izglītības programma –  Autotransports Profesionālā kvalifikācija – automehāniķis, 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija  (4.LKI) Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. Automehāniķis veic automobiļu tehniskā stāvokļa diagnostiku, tehniskās apkopes un remontu, saprot elektriskās un elektroniskās shēmas detaļu rasējumus, izpilda nepieciešamos metālapstrādes darbus. Mācību Vairāk […]

Vairāk…

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Viesnīcu pakalpojumi Profesionālā kvalifikācija – viesu uzņemšanas dienesta speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI) Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.  Viesu uzņemšanas dienesta speciālists veic viesu uzņemšanu un apkalpošanu, pieprasījumu apstiprināšanu un istabu rezervēšanu, viesu reģistrāciju, informē Vairāk […]

Vairāk…