Studiju virzieni – KTTT

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Tūrisma informācijas konsultants Kods 3381201 Izglītības programma – Tūrisma pakalpojumi – profesionālā vidējā izglītība pēc pamatskolas Profesionālā kvalifikācija – tūrisma informācijas konsultants, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju atbilstoši valsts noteikumiem Tūrisma informācijas konsultants strādā tūrisma informācijas birojā, centrā vai punktā, nodarbojas Vairāk […]

Vairāk…

Pavārs

Izglītības programma uzņem ar iegūtu pamatizglītību Audzēkņi saņem stipendiju.  Profesionālās izglītības programmas mērķis : Izglītības procesa rezultātā sagatavot pavāru, kurš novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus, atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par savu darba kvalitāti. Mācību priekšmeti Vairāk […]

Vairāk…

Autodiagnostiķis

Profesionālās izglītības programmas apraksts Profesionālās izglītības programmas mērķis : Izglītības procesa rezultātā sagatavot autodiagnostiķi, kurš veic automobiļa elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu. Aprīkot automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības. Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas, prasmes un kompetences: Vispārizglītojošos mācību priekšmetus atbilstoši profesionālās vidējās izglītības standartam, nodrošinot iespēju izglītoties augstākā izglītības pakāpē. Profesionālās zināšanas un prasmes, lai spētu: 2.1.Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības.  2.2.Nodrošināt sev un citiem darbiniekiem drošus darba apstākļus, izvēloties atbilstošas darba metodes un palīglīdzekļus. 2.3.Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un elektroniskās datu bāzes svešvalodā. 2.4.Lasīt rasējumus, elektriskās un kinemātiskās shēmas. 2.5.Veikt automobiļa, tā sistēmu un agregātu tehnisko apkopi un diagnostiku.  2.6.Noteikt nepieciešamos remonta darbus atbilstoši ražotāja tehnoloģijai. 2.7.Noteikt remontdarbu izmaksas un novērtēt remonta ekonomisko pamatotību. 2.8.Remontēt un regulēt automobiļa mezglus un agregātus, lietojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un palīgierīces. 2.9.Pārbaudīt remonta kvalitāti, automobiļa sistēmu un mehānismu darbību. 2.10.Nodrošināt uzticēto instrumentu, iekārtu un inventāra atbilstošu lietošanu un uzturēšanu darba kārtībā. 2.11.Risināt nestandarta situācijas, aizvietot oriģinālās detaļas ar remonta detaļām.  2.12.Risināt problēmsituācijas, sadarboties ar klientu un sniegt informāciju par pakalpojumiem  2.13.Pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci atbilstoši lietojamās tehnoloģijas un tehnikas attīstības līmenim.  2.14.Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.  2.15.Ievērot darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus. […]

Vairāk…

SPA speciālists

Kods 35b 81500 Izglītības programma– Skaistumkopšanas pakalpojumi- profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas Profesionālā kvalifikācija – SPA speciālists, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem  stipendiju  Licences Nr.: P-9197. Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 2802. SPA speciālists ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kurš iesaistās SPA procedūru Vairāk […]

Vairāk…

Gaļas produktu izgatavotājs

Izglītības programma uzņem ar pabeigtu pamatizglītību. vecumā no 17 gadiem. Mācību ilgums 1 gads. Iegūst diplomu profesionālās kvalifikācijas apliecība. Audzēkņi saņem stipendiju.  Profesionālās izglītības programmas mērķis : Izglītības procesa rezultātā, sagatavot gaļas produktu izgatavotāju, kas izgatavo gaļas produktus, prot sagatavot darbam gaļas produktu sagatavošanas iekārtas un instrumentus un spēj ar tiem strādāt. Mācību priekšmeti : Gaļas produktu izgatavošanas aprīkojums, gaļas konservu un gaļas Vairāk […]

Vairāk…

Auklis

Kods 35b 761 01 1 Izglītības programma– Bērnu aprūpe- profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas Profesionālā kvalifikācija – auklis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju līdz 115,00 EUR mēnesī Licences Nr.: P-14981. Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 4844. Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā, sagatavot Vairāk […]

Vairāk…