Studiju virzieni – KTTT

Gaļas produktu ražošanas tehniķis

Darba vidē balstīta apmācība* Izglītības programma –  pārtikas produktu tehnoloģija Profesionālā kvalifikācija – Gaļas produktu ražošanas tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis Mācību ilgums – 1,5 gadiIzglītības dokuments –  diploms par profesionālo vidējo izglītību Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju  Profesionālās izglītības programmas mērķis : Izglītības procesa rezultātā, sagatavot gaļas un gaļas produktu ražošanas tehniķi, kurš strādā gaļas aprites uzņēmumā, veic gaļas produktu ražošanu un Vairāk […]

Vairāk…

Spēkratu mehāniķis pēc pabeigtas vidējās izglītības

Izglītības programma –  mašīnzinības Kvalifikācija – spēkratu mehāniķis, 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija   Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju Spēkratu mehāniķis plāno un veic spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, konstatē un novērš spēkratu defektus, veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.  Mācību moduļi: Spēkratu Vairāk […]

Vairāk…

Automehāniķis pēc pabeigtas vidējās izglītības

Izglītības programma –  autotransports Kvalifikācija – automehāniķis, 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija   Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju Automehāniķis veic automobiļu tehniskā stāvokļa diagnostiku, tehniskās apkopes un remontu, saprot elektriskās un elektroniskās shēmas detaļu rasējumus, izpilda nepieciešamos metālapstrādes darbus. Mācību moduļi: automobiļu uzbūves pamati, rasēšanas pamati, demontāža un montāža, remonta Vairāk […]

Vairāk…

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists pēc pamatizglītības

Izglītības programma – viesnīcu pakalpojumi Kvalifikācija – viesu uzņemšanas dienesta speciālists, 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju Viesu uzņemšanas dienesta speciālists veic viesu uzņemšanu un apkalpošanu, pieprasījumu apstiprināšanu un istabu rezervēšanu, viesu reģistrāciju, informē viesus par pakalpojumiem viesnīcā un ārpus tās, norēķinās ar Vairāk […]

Vairāk…

Mēbeļu galdnieks pēc pabeigtas vidējās izglītības

Darba vidē balstīta apmācība* Izglītības programma – Koka izstrādājumu izgatavošana Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu galdnieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju Mēbeļu galdnieks izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā, masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, Vairāk […]

Vairāk…

Loģistikas darbinieks pēc pabeigtas vidējās izglītības

Izglītības programma – Telemehānika un loģistika Profesionālā kvalifikācija – loģistikas darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju Loģistikas darbinieks pārzina transporta jomu un noliktavu saimniecību, izejvielu plūsmu organizēšanu un plānošanu, organizē noliktavu darbu. Mācību  moduļi:  Sabiedrība un cilvēku drošība, sociālās un Vairāk […]

Vairāk…

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Tūrisma informācijas konsultants Kods 3381201 Izglītības programma – Tūrisma pakalpojumi – profesionālā vidējā izglītība pēc pamatskolas Profesionālā kvalifikācija – tūrisma informācijas konsultants, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju atbilstoši valsts noteikumiem Tūrisma informācijas konsultants strādā tūrisma informācijas birojā, centrā vai punktā, nodarbojas Vairāk […]

Vairāk…

Pavārs

Izglītības programma uzņem ar iegūtu pamatizglītību Audzēkņi saņem stipendiju.  Profesionālās izglītības programmas mērķis : Izglītības procesa rezultātā sagatavot pavāru, kurš novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus, atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par savu darba kvalitāti. Mācību priekšmeti Vairāk […]

Vairāk…

Autodiagnostiķis

Profesionālās izglītības programmas apraksts Profesionālās izglītības programmas mērķis : Izglītības procesa rezultātā sagatavot autodiagnostiķi, kurš veic automobiļa elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu. Aprīkot automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības. Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas, prasmes un kompetences: Vispārizglītojošos mācību priekšmetus atbilstoši profesionālās vidējās izglītības standartam, nodrošinot iespēju izglītoties augstākā izglītības pakāpē. Profesionālās zināšanas un prasmes, lai spētu: 2.1.Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības.  2.2.Nodrošināt sev un citiem darbiniekiem drošus darba apstākļus, izvēloties atbilstošas darba metodes un palīglīdzekļus. 2.3.Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un elektroniskās datu bāzes svešvalodā. 2.4.Lasīt rasējumus, elektriskās un kinemātiskās shēmas. 2.5.Veikt automobiļa, tā sistēmu un agregātu tehnisko apkopi un diagnostiku.  2.6.Noteikt nepieciešamos remonta darbus atbilstoši ražotāja tehnoloģijai. 2.7.Noteikt remontdarbu izmaksas un novērtēt remonta ekonomisko pamatotību. 2.8.Remontēt un regulēt automobiļa mezglus un agregātus, lietojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un palīgierīces. 2.9.Pārbaudīt remonta kvalitāti, automobiļa sistēmu un mehānismu darbību. 2.10.Nodrošināt uzticēto instrumentu, iekārtu un inventāra atbilstošu lietošanu un uzturēšanu darba kārtībā. 2.11.Risināt nestandarta situācijas, aizvietot oriģinālās detaļas ar remonta detaļām.  2.12.Risināt problēmsituācijas, sadarboties ar klientu un sniegt informāciju par pakalpojumiem  2.13.Pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci atbilstoši lietojamās tehnoloģijas un tehnikas attīstības līmenim.  2.14.Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.  2.15.Ievērot darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus. […]

Vairāk…