Autotransports – KTTT

Spēkratu mehāniķis pēc pabeigtas vidējās izglītības

Izglītības programma –  mašīnzinības Kvalifikācija – spēkratu mehāniķis, 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija   Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju Spēkratu mehāniķis plāno un veic spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, konstatē un novērš spēkratu defektus, veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.  Mācību moduļi: Spēkratu Vairāk […]

Vairāk…

Automehāniķis pēc pabeigtas vidējās izglītības

Izglītības programma –  autotransports Kvalifikācija – automehāniķis, 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija   Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju Automehāniķis veic automobiļu tehniskā stāvokļa diagnostiku, tehniskās apkopes un remontu, saprot elektriskās un elektroniskās shēmas detaļu rasējumus, izpilda nepieciešamos metālapstrādes darbus. Mācību moduļi: automobiļu uzbūves pamati, rasēšanas pamati, demontāža un montāža, remonta Vairāk […]

Vairāk…

Loģistikas darbinieks pēc pabeigtas vidējās izglītības

Izglītības programma – Telemehānika un loģistika Profesionālā kvalifikācija – loģistikas darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju Loģistikas darbinieks pārzina transporta jomu un noliktavu saimniecību, izejvielu plūsmu organizēšanu un plānošanu, organizē noliktavu darbu. Mācību  moduļi:  Sabiedrība un cilvēku drošība, sociālās un Vairāk […]

Vairāk…

Autodiagnostiķis

Profesionālās izglītības programmas apraksts Profesionālās izglītības programmas mērķis : Izglītības procesa rezultātā sagatavot autodiagnostiķi, kurš veic automobiļa elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu. Aprīkot automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības. Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas, prasmes un kompetences: Vispārizglītojošos mācību priekšmetus atbilstoši profesionālās vidējās izglītības standartam, nodrošinot iespēju izglītoties augstākā izglītības pakāpē. Profesionālās zināšanas un prasmes, lai spētu: 2.1.Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības.  2.2.Nodrošināt sev un citiem darbiniekiem drošus darba apstākļus, izvēloties atbilstošas darba metodes un palīglīdzekļus. 2.3.Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un elektroniskās datu bāzes svešvalodā. 2.4.Lasīt rasējumus, elektriskās un kinemātiskās shēmas. 2.5.Veikt automobiļa, tā sistēmu un agregātu tehnisko apkopi un diagnostiku.  2.6.Noteikt nepieciešamos remonta darbus atbilstoši ražotāja tehnoloģijai. 2.7.Noteikt remontdarbu izmaksas un novērtēt remonta ekonomisko pamatotību. 2.8.Remontēt un regulēt automobiļa mezglus un agregātus, lietojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un palīgierīces. 2.9.Pārbaudīt remonta kvalitāti, automobiļa sistēmu un mehānismu darbību. 2.10.Nodrošināt uzticēto instrumentu, iekārtu un inventāra atbilstošu lietošanu un uzturēšanu darba kārtībā. 2.11.Risināt nestandarta situācijas, aizvietot oriģinālās detaļas ar remonta detaļām.  2.12.Risināt problēmsituācijas, sadarboties ar klientu un sniegt informāciju par pakalpojumiem  2.13.Pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci atbilstoši lietojamās tehnoloģijas un tehnikas attīstības līmenim.  2.14.Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.  2.15.Ievērot darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus. […]

Vairāk…

Automehāniķis pēc pamatizglītības

Kods 3352501 Radošais darbs automehāniķu nodalā. Izglītības programma – Autotransports- profesionālā vidējā izglītība pēc pamatskolas Profesionālā kvalifikācija – automehāniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju atbilstoši valsts noteikumiem Licences Nr.: P-9185. Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 2801. Automehāniķis: veic automobiļa Vairāk […]

Vairāk…

Loģistikas darbinieks pēc pamatizglītības

Kods 33 245121 Izglītības programma – Telemehānika un loģistika  Profesionālā kvalifikācija – loģistikas darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju Loģistikas darbinieks: nodrošina kravas plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas piegādes procesu. Profesionālie mācību Vairāk […]

Vairāk…