Kokizstrādājumi – KTTT

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatos (CNC) pēc vidējās izglības

Izglītības programma – koka izstrādājumu izgatavošana Profesionālā kvalifikācija – datorizētu kokapstrādes iekārtu operators, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI) Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators veic masīvkoksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi ar datorizētu (programmvadības) kokapstrādes iekārtu, lieto specializētās Vairāk […]

Vairāk…

Restaurācijas tehniķis pēc pamatizglītības

Izglītības programma – restaurācija Profesionālā kvalifikācija – restaurācijas tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI) Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. Restaurācijas tehniķis kvalificētu restauratoru vadībā izpēta, saglabā, konservē, kā arī restaurē dažāda veida kultūras vērtības, tajā skaitā, mēbeles, kokgriezumus, koka ēkas, būvju daļas; Vairāk […]

Vairāk…

Stila mēbeļu modelētājs pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Koka mākslinieciskā apstrāde Profesionālā kvalifikācija – stila mēbeļu modelētājs, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI) Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.   Stila mēbeļu modelētājs projektē, izstrādā skices, modelē, veic materiālu aprēķinus, sagatavo, apstrādā materiālus, patstāvīgi īsteno ieceres, izgatavo Vairāk […]

Vairāk…

Mēbeļu galdnieks pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Koka izstrādājumu izgatavošana Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu galdnieks, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI) Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.  Mēbeļu galdnieks izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā, masīvas koksnes un koka plātņu Vairāk […]

Vairāk…

Mēbeļu dizaina speciālists pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Koka izstrādājumu dizains Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu dizaina speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI) Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”  un tehnikuma “Stipendiju piešķiršanas nolikumam”.  Mēbeļu dizaina speciālists  strādā mēbeļu ražošanas sagatavošanas jomā, konstruē un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, Vairāk […]

Vairāk…