Kokizstrādājumi – KTTT

Stila mēbeļu modelētājs pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Koka mākslinieciskā apstrāde Profesionālā kvalifikācija – stila mēbeļu modelētājs, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”   Stila mēbeļu modelētājs projektē, izstrādā skices, modelē, veic materiālu aprēķinus, sagatavo, apstrādā materiālus, patstāvīgi īsteno ieceres, izgatavo tehnoloģiskām un Vairāk […]

Vairāk…

Restauratora asistents pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Restaurācija Profesionālā kvalifikācija – restauratora asistents, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 2 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”   Restauratora asistents kvalificētu restauratoru vadībā izpēta, saglabā, konservē, kā arī restaurē dažāda veida kultūras vērtības, tajā skaitā, mēbeles, kokgriezumus, koka ēkas, būvju Vairāk […]

Vairāk…

Mēbeļu galdnieks pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Koka izstrādājumu izgatavošana Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu galdnieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”   Mēbeļu galdnieks izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā, masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa Vairāk […]

Vairāk…

Mēbeļu galdnieks pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Koka izstrādājumu izgatavošana Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu galdnieks, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”   Mēbeļu galdnieks izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā, masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa Vairāk […]

Vairāk…

Mēbeļu dizaina speciālists pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Koka izstrādājumu dizains Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu dizaina speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”   Mēbeļu dizaina speciālists  strādā mēbeļu ražošanas sagatavošanas jomā, konstruē un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus mēbeļu Vairāk […]

Vairāk…