Studiju virzieni – Lapa 3 – KTTT

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Ēdināšanas pakalpojumi Profesionālā kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”   Ēdināšanas pakalpojumu speciālists novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus, atbild par sava darba kvalitāti Vairāk […]

Vairāk…

Konditors pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Ēdināšanas pakalpojumi Profesionālā kvalifikācija – konditors, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”   Konditors veic pilna tehnoloģiskā cikla darbu izpildi konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā un organizē savu darbu – sagatavo atbilstošās izejvielas, gatavo un Vairāk […]

Vairāk…

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības

Izglītības programma –  Miltu izstrādājumu ražošana Profesionālā kvalifikācija – maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis, 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija   Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”   Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas produktu ražošanas jomā, gatavo maizi un miltu konditorejas Vairāk […]

Vairāk…

Auklis pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Bērnu aprūpe Profesionālā kvalifikācija – auklis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju līdz 115,00 EUR mēnesī Auklis veic bērna aprūpi, uzņemoties atbildību atbilstoši savai kompetencei; organizē bērnam emocionālo un fizisko attīstību veicinošas nodarbības; veic primārus bērna aprūpes pasākumus un veicina bērna Vairāk […]

Vairāk…

Mēbeļu galdnieks pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Koka izstrādājumu izgatavošana Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu galdnieks, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”   Mēbeļu galdnieks izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā, masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa Vairāk […]

Vairāk…

Mēbeļu dizaina speciālists pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Koka izstrādājumu dizains Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu dizaina speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”   Mēbeļu dizaina speciālists  strādā mēbeļu ražošanas sagatavošanas jomā, konstruē un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus mēbeļu Vairāk […]

Vairāk…

Automehāniķis pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Autotransports Profesionālā kvalifikācija – automehāniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”   Automehāniķis veic automobiļa tehnisko apkopi, mezglu agregātu un aparātu nomaiņu, montāžu, diagnosticēšanu, regulēšanu un pārbaudi. Mācību moduļi: latviešu valoda, literatūra, svešvalodas – Vairāk […]

Vairāk…

Loģistikas darbinieks pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Telemehānika un loģistika  Profesionālā kvalifikācija – loģistikas darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”   Loģistikas darbinieks nodrošina kravas plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas Vairāk […]

Vairāk…