Fotokonkurss „Senlietas un fotogrāfijas manās mājās ” – KTTT

Fotokonkurss „Senlietas un fotogrāfijas manās mājās ”

  NOLIKUMS  

Fotokonkurss ar stāstu par godu E.Birznieka-Upīša 150. jubilejai

„Senlietas un fotogrāfijas manās mājās ”.

 

Organizē: PIKC  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma bibliotēka un Studentu padome

 

Mērķis:  Attīstīt studentu interesi par savas dzimtas vēsturi, izpratni par vecāko paaudžu  laiku liecībām un Latvijas valsts  veidošanos.                                               .

 

Uzdevumi:  

 • Attīstīt studentu plašāku domāšanu par dzimtas, valsts un savas esības un izaugsmes kopsakarībām.
 • Sekmēt  studentu spēju novērot, salīdzināt, ieklausīties, izvērtēt vecāko paaudžu  stāstus un tos pierakstīt .
 • Veicināt studentu prasmes analizēt, dokumentēt, noformēt tekstus, ievērojot ortogrāfijas, interpunkcijas likumus.

Norises laiks: no 2021.gada 18.janvāra līdz 2021.gada 19. februārim

Dalībnieki:  1.- 4. kursa studenti, pedagogi un darbinieki

Norises kārtība:

 • Konkursa nosacījumu izklāsts (informācija Mykoob):
 • Dalībnieks izvēlas senu lietuvai fotogrāfiju, saistītu ar savas ģimenes vēsturi, uzraksta stāstu, kuru uzzinājis  par šo lietu vai fotogrāfiju,

 120 – 350 vārdu apjomā.

 • Stāsts jāraksta Word formātā
 • Jānofotografē senlietaun kopā ar stāstu jāiesūta: inese_baumane@inbox.lv vai Mykoob  Inesei Baumanei

 Vērtēšana  divās nominācijās:

                                                 1) studenti,
                                              2) pedagogi/darbinieki.

Vērtēšanas kritēriji:

 • Prasme jēgpilni atklāt, analizēt, dokumentēt informāciju.
 • Spēja saistīt senās liecības stāstu ar sevi, dzimtu un Latviju.
 • Rakstu darba kultūra.
 • Fotogrāfija.

Katrs kritērijs no 1 līdz 3 punktiem

 

Vērtētāji:  

1)studentu darbus vērtē pedagogi I.Roga, G.Urbāne, G.Učs, G. Meiere, E.Pētersone, G Dimiņa  

2) pedagogu/ darbinieku darbus vērtē Studentu domes pārstāvji: N.Ziemele, A.Pelčers, A.Bizins, skolotāji G.Učs, E.Pētersone, G.Dimiņa

Apbalvošana  – 1.,2.,3.,4.,5.vietas ieguvēji saņem laureātu balvas, pārējiem  – atzinības balvas.

 

Sagatavoja: bibliotekāre Inese Baumane