Izveidots informācijas stends par Baltijas skolotāju semināra ēku – KTTT

Izveidots informācijas stends par Baltijas skolotāju semināra ēku

Laika posmā no 1.09.2021. – 31.12.2021. ar Kurzemes plānošanas reģiona atbalstu, īstenots projekts “Baltijas skolotāju semināra kultūrvēsturiskais mantojums cauri laiku lokiem” , līguma nr. Nr. 8-5/KKP/38, kura rezultātā Liepājas ielā 31, Kuldīgā, izveidots informācijas stends par Baltijas skolotāju semināra ēku kā valsts nozīmes vēstures pieminekli.
Stendā apkopota informācija par ēkas vēsturi, funkcijām un sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem, kas savā laikā izglītību ieguvuši tieši Baltijas skolotāju seminārā – Kuldīgā. Apkopotā informācija tulkota angļu, lietuviešu un igauņu valodās, lai nodrošinātu informācijas pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.