Ar vispārējo / profesionālo vidējo izglītību – KTTT