Automehāniķis – KTTT

Automehāniķis

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS
KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2022./2023. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS
AUTOMEHĀNIĶIS
VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ VAI
PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ (PĒC
12. KLASES)
1,5 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

 • AUTOMOBIĻU UZBŪVES PAMATUS
 • RASĒŠANU
 • DEMONTĀŽU UN MONTĀŽU
 • REMONTA PAMATUS
 • AUTOMOBIĻU TEHNISKO APKOPI
 • UN REMONTU
 • VIRSBŪVES REMONTA PAMATUS
 • RIEPU MAIŅU UN REMONTU
 • AUTOMOBIĻU ŠASIJAS UN
 • ELEKTROIEKĀRTU REMONTU
 • MOTORU REMONTU
 • AUTOMOBIĻU HIDRAULISKO UN
 • PNEIMATISKO SISTĒMU REMONTU
 • ELEKTRONISKO SISTĒMU
 • REMONTA PAMATUS
 • TEHNISKĀ SERVISA ORGANIZĀCIJU
 • AUTOVADĪTĀJA APMĀCĪBAS
 • PROGRAMMU
 • METINĀŠANAS PAMATUS
 • KLIENTU MENEDŽMENTU
 • VIRSBŪVES STIKLOJUMA REMONTU
Automehāniķis strādā
autoservisos, automašīnu
tehniskās apkopes un remonta
uzņēmumos, automašīnu
diagnostikas centros, tehniskās
apskates punktos, diagnosticējot
transporta bojājumus, veicot
montāžu un demontāžu, bojāto
detaļu nomaiņu, motoru, šasiju
un virsbūvju remontu,
transporta tehnisko sistēmu -
eļļošanas, hidraulikas u.c.
apkopi, var veikt metināšanu,
lodēšanu, virpošanu, kā arī var
veidot savu uzņēmumu.