Uzņemšanas noteikumi – KTTT

Uzņemšanas noteikumi

Iesniedzamie dokumenti

Iesniegums
Izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
Sekmju izraksts (kopija)
Medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
2 fotokartītes 3×4 cm
Personas apliecinoša dokumenta kopija uzrādot oriģinālu