Latviešu valodas un vēstures skolotāju valsts 5.konference tehnikumā – KTTT

Latviešu valodas un vēstures skolotāju valsts 5.konference tehnikumā

15. un 16. martā PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika divu dienu profesionālās kompetences pilnveides konference valsts profesionālās izglītības iestāžu vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Konference tika organizēta sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Latviešu valodas aģentūru.

Konferenci atklāja tehnikuma direktore Dace Cine, Kuldīgas novada Izglītības nodaļas speciāliste Lilita Mačtama. Konferences 1.daļā ar priekšlasījumu par tēmu “Latvijas atgūšana” uzstājās bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs, žurnālists un politiķis Dainis Īvāns. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadošā pētniece Dr. phil. Beata Paškevica referēja par tēmu “ Brāļu draudze – pirmā garīgās atmodas kustība Latvijā”, savukārt rakstniece Mg. paed. Inguna Bauere – par tēmu „Kultūrvēsturisko romānu tapšanas process – pieredze“.

Konferences 2.daļā uzstājās Latviešu valodas aģentūras galvenā lingviste Dr. philol. Dite Liepa par tēmu Aktuālie latviešu valodas jautājumi: valodas konsultantu pieredze”, Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja Dr. philol. Inita Vītola un Latviešu valodas aģentūras Izglītības daļas metodiķe Mg. sc. educ. Indra Lapinska – par tēmu „Mācību un metodiskie materiāli latviešu valodas skolotājiem: Latviešu valodas aģentūras piedāvājums”.

Pēc tam konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties apaļā galda domapmaiņā un ideju tirgū- vēstures skolotājiem domapmaiņu par tēmu „Atbilstošu mācību metožu un mācību līdzekļu izvēles nozīme Latvijas un pasaules vēstures apguves procesā” vadīja Gunita Meiere, savukārt latviešu valodas un literatūras skolotāji Zandas Šlegelmilhas vadībā strādāja nodarbībā „Atbildīga mācību līdzekļu izvēle interesantām latviešu valodas un literatūras stundām”.

Pēc turpmākajam mācību procesam noderīgās domapmaiņas skolotājus žurnālists Jānis Domburs rosināja diskusijai par tēmu „Visjaunāko laiku vēsture no 4.maija republikas līdz “baņķieru drāmai”: kas notiek Latvijā?”.

Konferences 1.dienas noslēgumā skolotāji aktīvi darbojās piecās labsajūtu veicinošās meistarklasēs, kuras vadīja tehnikuma skolotāji un darbinieki Lāse Juska, Gunita Meiere, Guna Voitko, Diāna Zūne, Elīna Gaile, Laura Zeidaka, Eva Sorokina un Katrīna Spueniece-Aišpure, kā arī skaistumkopšanas nodaļas audzēkņi.


Konferences 2.dienā klātesošie uzklausīja Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieka Dr. hist. Rūdolfa Brūža viedokli par tematu „Arheoloģijas izpētes metožu izmantošana mācību procesā”. Pēc lekcijas vēstures skolotāji devās izbraukuma ekspedīcijā uz Skrundas novadu, savukārt latviešu valodas un literatūras skolotāji piedalījās rakstnieka E.Virzas 135.jubilejai veltītā literāro un pētniecisko darbu, pārspriedumu konkursa noslēgumā, grāmatas „Pro Patria”- IV atvēršanas svētkos un V.Spekkes gleznu izstādes atklāšanā.

Konferences noslēguma bija darbs metodiskajās komisijās Valsts izglītības satura centra speciālistu Kaspara Špūles un Vitas Jaunozolas vadībā.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 70 skolotāji no 30 izglītības iestādēm. Konference tika organizēta piekto reizi, un pasākums iekļauts pasākumu ciklā “Ceļā uz Latvijas simtgadi”. 

Vairāk informācijas par konferenci TV Skrunda sižetā:
https://www.youtube.com/watch?v=Jvn1H1DyjJQ
un laikrakstā “Kurzemnieks”

http://www.kurzemnieks.lv/dzive/8406-tradicija-ar-daudzpusigu-saturu/

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: Dace Cine un Iveta Roga.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *