Karjeras atbalsta nacionālā konference – KTTT

Karjeras atbalsta nacionālā konference

22.novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā karjeras atbalsta nacionālajā konferencē eksperti aplūkoja karjeras a…ttīstības atbalsta sniegšanu skolēniem kā vienu no nozīmīgākajiem aspektiem nepieciešamo prasmju attīstībai nākotnē.
Pašvaldību vadītāji, izglītības pārvalžu speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” koordinatori diskutēja par karjeras attīstības atbalsta nozīmi, tā īstenošanu un ilgtspēju vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Tehnikumu konferencē pārstāvēja projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” koordinatore tehnikumā Aija Rutule.
“Karjeras attīstības atbalsts sniedz iespēju ikvienam, īpaši skolēniem, attīstīt sev nepieciešamās kompetences un prasmes, lai veiksmīgi veidotu savu turpmāko karjeru. Tas caurvij visas dzīves jomas, tāpēc nozīmīgs ir plānots karjeras attīstības atbalsts un mērķtiecīga šīs sistēmas nodrošināšana,” uzsvēra VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja Ināra Punkstiņa.

Konferencē sociālantropologs Roberts Ķīlis, Eiropas Komisijas izglītības eksperte Silvija Kārkliņa un Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte Inta Jaunzeme dalījās pieredzē par karjeras attīstības atbalstu un tā sniegšanu gan Latvijas, gan Eiropas kontekstā, kā arī akcentēja karjeras atbalsta sniegšanas nepieciešamību skolēniem un tās lomu nākotnes jauno profesiju un prasmju kontekstā. Konferences noslēgumā projektā iesaistīto pašvaldību pārstāvji no Liepājas, Jelgavas novada, Tukuma, Engures un Mērsraga novadiem dalījās labās prakses piemēros un pieredzes stāstos par karjeras attīstības atbalsta nozīmīgumu un tā īstenošanu, kā arī projekta ieguvumiem un izaicinājumiem savās pašvaldībās.

📷 flic.kr/s/aHsmJwR7WT #KarjerasAtbalsts #ESfondi 🇪🇺
Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.