Karjeras nedēļas pasākumi tehnikumā – KTTT

Karjeras nedēļas pasākumi tehnikumā

14.oktobris, 10.00 Diskusija „Šodien sākas nākotne” (skat. afišu)

15.oktobris, 12.00 NBS Rekrutēšanas un atlases centrs tehnikumā

16.oktobris, 10.00 KMHZV 2.klases skolēni meistarklasēs tehnikumā

17.oktobris, 10.00 PII „Bitīte” audzēkņi meistarklasēs tehnikumā

18.oktobris, 9.00 V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7.klašu skolēni meistarklasēs tehnikumā