Karjeras nedēļas pasākums bērndārzniekiem – KTTT

Karjeras nedēļas pasākums bērndārzniekiem

17. oktobrī tehnikumā Karjeras nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums PII “Bitīte” 11.grupas audzēkņiem (audzinātājs Solvita …Valdmane, Undīne Rautiņa). Mazie skolēni kopā ar tehnikuma audzēkņiem un skolotājiem aktīvi darbojās 2 meistardarbnīcās:
 kārtaainās mīklas cepumu darbnīcā skolotājas Daces Šimkevicas vadībā;
 veselīgo un vitaminizēto kokteiļu darbnīcā skolotājas Daces Šēnas vadībā.

Paldies skolotājā Dacei Šimkevicai un Dacei Šēnai, kā arī tehnikuma audzēkņiem, kuri darbojās radošajās darbnīcās!

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.