Latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem – KTTT

Latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem

Kuldīgas tehnikums solidarizējoties ar Ukrainas valsti, lai atvieglotu Kuldīgas novadā uz laiku nonākušo Ukrainas civiliedzīvotāju integrēšanos vietējajā sabiedrībā un darba tirgū, un atsaucoties uz Kuldīgas novada pašvaldības aicinājumu, kopš šī gada 21.marta māca latviešu valodu divām pieaugušo grupām, no rītiem un vakaros. Apmācības veic tehnikuma latviešu valodas skolotājas Inese Baumane un Zanda Šlegelmilha.

Dalībnieku skaits ir mainīgs, jo Ukrainas iedzīvotāji uzsāk darba gaitas vai maina dzīvesvietu, bet pamatā tehnikumā latviešu valodu apgūst ap 20 personu.

Kursi turpināsies arī jūnijā, visu tehnikuma mācību laiku. Jauni dalībnieki var pieteikties zvanot metodiķei Katrīna Spuleniecei-Aišpurei pa tālruni 26460569.