Leonardo da Vinci – KTTT

Leonardo da Vinci

ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci audzēkņu mobilitātes projekts

” Inovatīvas prasmes jauno profesionāļu izaugsme”

Nr. 2013-1-LV1-LEO01-0531

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projektā ” Inovatīvas prasmes jauno profesionāļu izaugsmei” 2014.gadā starptautisku praksi modernos Eiropas uzņēmumos 5 nedēļas veica 24 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas audzēkņi ( 6   galdnieku specialitātes, 6   automehāniķu specialitātes, 6 tūrisma komercdarbinieku specialitātes un 6   pavāru-konditoru specialitātes), kas strādāja trijos Vācijas, vienā Zviedrijas, divos Itālijas un vienā Slovākijas uzņēmumā.
Projekta galvenais mērķis bija palīdzēt  audzēkņiem labāk apgūt izvēlēto profesiju, uzlabot profesionālās iemaņas, prasmes, kā arī dot iespēju iepazīties ar prasībām Eiropas starptautiskajā darba tirgū.Šī iespēja  ir paaugstinājusi   24 jauniešu pašapziņu, rosinājusi viņus papildināt savas profesionālās zināšanas un paplašinājusi viņu izpratni par nākotnes profesiju. Projektā bija iespējams :
1 . Nodrošināt iespēju projekta dalībniekiem iegūt noderīgas zināšanas, prasmes un kvalifikāciju, kas veicinās viņu personīgo attīstību, nodarbinātības iespējas un dalību Eiropas darba tirgū;
2 . Caur audzēkņu praksi tika sniegtas zināšanas, un starptautiska pieredze visai skolai, kas paaugstinās kopējo  mācību un individuālās mobilitātes pievilcību.
Pakārtotais mērķis bija uzlabot audzēkņu svešvalodu zināšanas un komunikāciju spēju . Prakse projektā bija nenovērtējama pieredze audzēkņu personiskajai attīstībai – pirmais patstāvīgais ceļojums, pirmā darba pieredze svešā valstī, tas pozitīvi ietekmē jauniešu pašapziņu, pārliecību par saviem spēkiem un motivē vēl vairāk pievērst uzmanību specialitātes un svešvalodu apgūšanai. Šāda prakse  rada pozitīvu iespaidu uz visas skolas dzīvi – jauniešiem ir jauna profesionālā pieredze, ar ko var dalīties ar grupas biedriem ar skolotājiem un skolas darbiniekiem. Tāda iespēja bija projekta valorizācijas seminārā.

Jaunieši ne tikai  strādāja uzņēmumos, bet arī iepazina uzņemošās valsts kultūru , ģeogrāfiju un vēsturi, devās ekskursijās, piedalījās pasākumos, nodarbojās ar sportu.

Galerijā mirkļi no šī projekta laikā piedzīvotā.

ES MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI APAKŠPROGRAMMA

projekts “Inovatīvu kompetenču un pieredzes apgūšana skolotāju turpmākai izaugsmei”
Nr. 2013-1-LV1- LEO03-05302

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

2014.gada pavasaris (marts, aprīlis)  –  projektā tika iesaistīti divu ar tehnoloģijām saistītu profesiju skolotāji – 2 mēbeļu galdnieku profesionālo priekšmetu skolotāji,kā arī 2 autotransporta specialitātes skolotāji no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma. Minēto industriju attīstība pasaulē un Eiropā notiek ļoti dinamiski, ieviešot arvien jaunus materiālus un jaunas tehnoloģijas. Tehnoloģiju attīstība ir ļoti strauja un noteik nepārtraukti. Tāpēc skolotājiem bija ļoti nozīmīga šī iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju, iepazīstot Juvaskilas koledžu un Rimini skolas un uzņēmumus, kur jaunākās tehnoloģijas jau sekmīgi tiek izmantotas audzēkņu apmācībā un praktiskajā darbībā. Šāda pieredzes apmaiņa ir lielisks stimuls skolotāju turpmākai pašpilnveidei, kas turpmāk veicinās augstāku mācību kvalitāti skolā un līdz ar to skolas absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Skolotāju pieredzes apmaiņas ilgums bija 1 nedēļa, tās programma tika sagatavota katram dalībniekam atbilstoši  interesēm.

Daži kadri no projekta dalībnieku arhīva:

ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci audzēkņu mobilitātes projekts

„Modernas kompetences nākotnes Eiropas profesionāļiem” 2012-1-LV1-LEO01-03513

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projektā “MODERNAS KOMPETENCES NĀKOTNES EIROPAS PROFESIONĀĻIEM” 2013.gadā starptautisku praksi modernos Eiropas uzņēmumos 5 nedēļas veica 24 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas audzēkņi ( 6  galdnieku specialitātes, 9  automehāniķu specialitātes, 6 tūrisma komercdarbinieku specialitātes un 3 no pavāru-konditoru specialitātes), kas strādāja piecos Vācijas, Vienā Zviedrijas, vienā Itālijas un vienā Slovākijas uzņēmumā.
Projekta galvenais mērķis bija palīdzēt sākotnējās profesionālās izglītības audzēkņiem labāk apgūt izvēlēto profesiju, uzlabot profesionālās iemaņas, prasmes, kā arī dot iespēju iepazīties ar prasībām Eiropas starptautiskajā darba tirgū. Š;adas zināšanas ir cēlušas šo 24 jauniešu pašapziņu, rosinājušas viņus papildināt zināšanas un paplašinājušas viņu izpratni par nākotnes profesiju. Projektā esam :
1 . Nodrošinājuši iespēju projekta dalībniekiem iegūt noderīgas zināšanas, prasmes un kvalifikāciju, kas veicina viņu personīgo attīstību, nodarbinātības iespējas un dalību Eiropas darba tirgū;
2 . Caur audzēkņu praksi ir sniegtas zināšanas, un starptautiska pieredze visai skolai,tas paaugstinās kopējo profesionālās izglītības, apmācību un individuālās mobilitātes pievilcību.
Pakārtotais mērķis bija uzlabot audzēkņu svešvalodu zināšanas un komunikāciju spēju. Iespēja apgūt vācu valodas pamatus (12 audzēkņiem), Itāļu valodas pamatus (5 audzēkņiem) kā arī zviedru (3 audzēkņiem) un slovāku valodas pamatus (4 audzēkņiem), runāt svešvalodās, pielietot jau esošās zināšanas, ir uzlabojusi valodas prasmi kopumā un devusi stimulu turpināt svešvalodu apguvi. Bez tam tā ir nenovērtējama pieredze audzēkņu personiskajai attīstībai – pirmais patstāvīgais ceļojums, pirmā darba pieredze svešā valstī, tas ir neaizmirstams piedzīvojums, kas pozitīvi ietekmē jauniešu pašapziņu, pārliecību par saviem spēkiem un motivē vēl vairāk pievērst uzmanību specialitātes un svešvalodu apgūšanai. Šāda prakse nenoliedzami ir paaugstinājusi profesionālās izglītības pievilcību, stimulējusi audzēkņus uzlabot savas zināšanas. Tā rada pozitīvu iespaidu arī uz skolas dzīvi – jauniešiem ir jauna profesionālā pieredze, ar ko var dalīties ar grupas biedriem ar skolotājiem un skolas darbiniekiem. Tāda iespēja bija projekta valorizācijas seminārā.

Attēlos mirkļi no projekta laikā pieredzētā darbavietās, dzīvesvietās, ekskursijās, kopīgos atpūtas brīžos.