Loģistikas darbinieks – KTTT

Loģistikas darbinieks

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS
KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2022./2023. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS
LOĢISTIKAS
DARBINIEKS
PAMATIZGLĪTĪBA (PĒC 9. KLASES)
4 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

 • VIDĒJO IZGLĪTĪBU
  TRANSPORTA UN LOĢISTIKAS
  NOZARES UZŅĒMUMU
  PAMATPROCESUS
  KRAVU IDENTIFICĒŠANU UN
  IZVIETOŠANU NOLIKTAVĀ
  KRAVU APSTRĀDI UN SAGATAVOŠANU
  PĀRVIETOŠANAI
  NOLIKTAVAS UZSKAITI UN
  APSEKOŠANU
  KRAVU PIEŅEMŠANU UN IZSNIEGŠANU
  NOLIKTAVĀ
  MARŠRUTU PLĀNOŠANU KRAVU
  PĀRVADĀJUMOS
  TRANSPORTĒŠANAS PROCESA
  DOKUMENTU APRITES ORGANIZĒŠANU
  KRAVU TRANSPORTĒŠANAS PROCESA
  UZRAUDZĪBU UN DATU ANALĪZI
  SADALES LOĢISTIKU
  RAŽOŠANAS APGĀDES LOĢISTIKU
  MARŠRUTU PLĀNOŠANU PASAŽIERU
  PĀRVADĀJUMOS
  DISPEČERA DARBU PASAŽIERU
  PĀRVADĀJUMOS

Loģistikas darbinieks strādā
valsts, pašvaldības vai privātos
uzņēmumos, kas nodarbojas ar
loģistiku, starptautiskiem un
nacionāliem kravu vai pasažieru
pārvadājumiem (auto, dzelzceļš,
avio, jūra), vairumtirdzniecību
(noliktavas), mazumtirdzniecību
(veikali, kafejnīcas), ražošanu
(jebkurš ražošanas uzņēmums)
un pakalpojumu sniegšanu
(pasts, kurjerpasts, sports,
tūrisms). Loģistikas darbinieks
var strādāt kā pašnodarbināta
persona vai individuāls
komersants (ekspeditors,
muitas brokeris).

Loģistikas darbinieks pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Telemehānika un loģistika 

Profesionālā kvalifikācija – loģistikas darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.

Loģistikas darbinieks nodrošina kravas plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas piegādes procesu.

Mācību moduļi: vispārējās vidējās izglītības priekšmeti un profesionālās izglītības moduļi: Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi, Kravu identificēšana un izvietošana noliktavā, Kravu apstrāde un sagatavošana pārvietošanai, Noliktavas uzskaite un apsekošana, Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā, Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos, Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana, Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze, Sadales loģistika, Ražošanas apgādes loģistika, Maršrutu plānošana pasažieru pārvadājumos, Dispečera darbs pasažieru pārvadājumos, Loģistikas darbinieka prakse.