Mācības “Līdzdalība 2.0.” – KTTT

Mācības “Līdzdalība 2.0.”

2. decembrī skolotāja Vija Zariņa un direktores vietniece audzināšanas jomā Gunita Urbāne piedalījās mācību “Līdzdalība 2.0.” noslēguma posm…ā, kas norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijā.
Mācību laikā izvērtēja praksē gūto pieredzi, rada atziņas, secinājumus un ieteikumus līdzdalības sekmēšanai ilgtermiņā un sistemātiskā pieejā.

Mācību mērķis bija sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas līdzdalības pieejā, veidos un metodēs un dot iespēju praktiski apgūt līdzdalības metožu plānošanas, vadīšanas un izvērtēšanas prasmes ikvienam interesentam, kas to vēlāk vēlētos izmantotu strādājot ar jauniešiem vai nu skolā, jauniešu centrā vai kādā citā jauniešu organizācijā, apvienībā vai pasākumā.

Jau septembrī mācību dalībnieki bija piedalījušies kādās no 5 plānošanas reģionos rīkotajām mācībām par līdzdalības principiem, līdzdalības metožu efektīvu vadīšanu un izmantošanu jēgpilnu līdzdalības aktivitāšu organizēšanai un daudzi no viņiem paši praksē izmēģinājuši īstenot līdzdalības aktivitātes iesaistot jauniešus ar kuriem strādā ikdienā.

Mācības rīkoja Izglītības un zinātnes ministrija, mācības tiek finansētas no Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ projekta “Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā”.

Vairāk informācijas par mācībām un Eiropas Jaunatnes dialogu iespējams saņemt sazinoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments projekta koordinatori Annu Īviņu rakstot uz e-pastu: anna.ivina@izm.gov.lv.