Mācību ekskursija 27. un 28.grupai – KTTT

Mācību ekskursija 27. un 28.grupai

15.oktobrī topošie maizes un miltu izstrādājumu ražošanas tehniķi skolotāju Daces Šēnas un Anitas Bērziņas pavadībā devās mācību ekskursijā …un apmeklēja arī Apriķu muižu, Pāvilostas muzeju, Apriķu baznīcu, kā arī maiznīcu “Ievlejas”.

Informāciju sagatavoja skolotāja Dace Šēna.