Mācību ekskursija 9.grupai – KTTT

Mācību ekskursija 9.grupai

9.oktobrī Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros tehnikuma autotransporta programmas 4.kursa 9.grupas audzēkņi kopā ar audzinā…tāju Andri Ābolu devās mācību ekskursijā uz Liepājas autotranporta nozares uzņēmumiem.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.