Metodiskais darbs atbilstoši PIKC kritērijiem – KTTT