Metodiskais seminārs latviešu valodas skolotājiem – KTTT

Metodiskais seminārs latviešu valodas skolotājiem

25. augustā tehnikuma skolotājasŠlegelmilha, G.Meiere un A.Kalniņapiedalījās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētajā izbraukuma metodiskajā seminārā Tukuma novadā latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Seminārā piedalījās 25 skolotāji no  PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienība”, PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, PIKC “Rīgas Stila un modes tehnikums”,  PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas, privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97”, Rīgas Katoļu ģimnāzijas, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes profesore Alīda Zigmunde.

Pašā rīta agrumā tika apmeklēts Pasaku muzejs, kurā muzeja vadītāja D.Silava pastāstīja gan par to, kā tapis muzejs, gan par folkloristiem A.Lerhi-Puškaiti un L.Bērziņu, gan muzeja piedāvātajām programmām un nākotnes iecerēm. Muzeja apmeklējuma laikā dalībniekiem bija iespēja noskatītes pašu iestudēto leļļu teātra izrādi “Zaķis un Ezis”. Semināra dalībnieki devās nelielā ekskursijā pa Džūkstes centru, apmeklējot Džūkstes baznīcu un kapus, Piemiņas parku u.c.

Pēc tam skolotāji devās uz Kartavkalnu, kur neaizmirstamu iespaidu atstāja veco un iespaidīgo lapegļu aleja, senlatviešu apmetnes modelis un pats Kartavkalns, jo pastāv uzskats, ka Jaunpils Kartavkalns varētu būt Atskaņu hronikā pieminētā Babote. Skolotāji iepazinās ar Atskaņu hronikas fragmentiem un teikām par Kartavkalnu, kas devušas iedvesmu dzejniekam Auseklim, 19. gadsimta vidū radot slaveno dzejoli “Gaismas pils”.

Jaunpilī skolotāji apmeklēja Jaunpils pili, baznīcu, Amatu māju un, spītējot lietum, devās pastaigā pa Jaunpils centru Amatu mājas vadītājas V.Pavlovskas (viņa ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu “Konferenču un semināru apkalpošana”) vadībā. Semināra turpinājumā dalībnieki apmeklēja Elles kalnu, kas iedvesmojis dzejnieku V.Ļūdēnu uzrakstīt dzejoli “Velns”. Pēc tam skolotāji devās uz Stuteli, kura cieši saistīta ar Dainu tēva K.Barona gaitām. Tika apmeklēta gan Struteles muiža,  gan Struteles baznīca, kurā  vietējās draudzes pārstāvis A. Šāgins pastāstīja par baznīcas un blakus esošās ēkas (senās skolas) vēsturi.

Samināra nobeigumā dalībnieki viesojās Irlavā, kur Irlavas Kultūras nama vadītājas A.Erzamas vadībā (viņa ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu “Tūrisma produktu izstrāde”) iepazinās ar Irlavas ievērojamākajiem  kultūrvēsturiskajiem objektiem. Pats saldākais piedzīvojums skolotājus sagaidīja IKU “Amsa”, kur viesmīlīgā Austrumu ģimene sasildīja salijušos un nosalušos skolotājus sasildīja ar stāstījumu par konditorijas izveidi un daudzveidīgiem gardumiem.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.