Metodiskais seminārs skolotājiem – KTTT

Metodiskais seminārs skolotājiem

4. novembrī skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas metodiskajā seminārā, kas notika O.Vācieša muzejā. Pirms semināra dalībnieki devās ekskursijā pa J. Akuratera renovēto muzeju. Seminārā tika pārrunātas mācību gada aktualitātes.

Latviešu valodas standarta un programmu projekta izstrādes eksperte Ance Jaks iepazīstināja ar latviešu valodas mācību satura konceptuālajām izmaiņām standartā un programmās: lietpratību attīstošo pieeju praksē. Savukārt literatūras standarta un programmu projekta izstrādes eksperts Māris Bušmanis referēja par literatūras mācību satura konceptuālajām izmaiņām: lietpratību attīstošo pieeju pamatskolas un vidusskolas literatūras saturā.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.

 

Metodiskais seminārs skolotājiem

4. novembrī skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas metodiskajā seminārā, kas notika O.Vācieša muzejā. Pirms semināra dalībnieki devās ekskursijā pa J. Akuratera renovēto muzeju. Seminārā tika pārrunātas mācību gada aktualitātes.

Latviešu valodas standarta un programmu projekta izstrādes eksperte Ance Jaks iepazīstināja ar latviešu valodas mācību satura konceptuālajām izmaiņām standartā un programmās: lietpratību attīstošo pieeju praksē. Savukārt literatūras standarta un programmu projekta izstrādes eksperts Māris Bušmanis referēja par literatūras mācību satura konceptuālajām izmaiņām: lietpratību attīstošo pieeju pamatskolas un vidusskolas literatūras saturā.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.