Jauniešu garantija – KTTT

Jauniešu garantija

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Jauniešu garantijas
projekta finansētās grupas
2019./2020. mācību gadā

Izglītības programmas kodsIzglītības programmas nosaukumsIegūstamā kvalifikācija
35b 345 12 1Telemehānika un loģistikaLoģistikas darbinieks
35b 811 03 1Viesnīcu pakalpojumiViesu uzņemšanas dienesta speciālists
35b 525 01 1AutotransportsAutomehāniķis
35b 811 04 1Restorānu pakalpojumiViesmīlis
35b 761 01 1Bērnu aprūpeAuklis