Karjeras atbalsts – KTTT

Karjeras atbalsts

20. oktobrī UNESCO nedēļas’2023 „No paaudzes paaudzē” un Karjeras nedēļas ietvaros notika izglītojošs un praktisko iemaņu pasākums V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1.b klases skolēniem (audzinātāja Ilona Incenberga) un Kuldīgas Centra vidusskolas 2.a klases skolēniem (audzinātāja Indra Tīruma), kuru organizēja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. UNESCO nedēļā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicināja ielūkoties dažādās nemateriālā kultūras mantojuma Vairāk […]

Vairāk…

Aicinu uz  INDIVIDUĀLAJĀM konsultācijām klātienē un attālināti,

lai iegūtu informāciju KARJERAS plānošanā:

Karjeras lēmumu pieņemšanā
Darba pasaules iepazīšanā 
Tālākizglītības iespēju izpētē 
Pašnovērtējuma veikšanā

Tehnikuma pedagogs karjeras konsultants Aija Rutule

Rakstiet: aija.rutule@inbox.lv vai Mykoob

Zvaniet: 29414613

 

Karjeras izglitibas programma lejupielādēt šeit.

2021./2022.mācību gads

11. līdz 15.oktobris – Karjeras nedēļa – tiešsaistes diskusijas tehnikuma audzēkņiem un viņu vecākiem.

5.oktobris – 2.kursa 13.grupas un 3.kursa 15.grupas mācību ekskursija uz konditorejas izstrādājumu ražošanas uzņēmumiem un piedalīšanās meistarklasēs, kā arī tālākizglītības iespēju izzināšana LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē.

29.septembris – 1.kursa 30a un 30b grupas mācību ekskursija uz pārtikas pārstrādes un ražošanas uzņēmumiem, lai papildinātu profesionālās prasmes, iepazītu darba vidi un pieņemtu karjeras lēmumus.

24.septembris – 3.kursa 5.grupas un 2.kursa 36.grupas mācību ekskursija uz loģistikas uzņēmumiem ar mērķi iepazīt darba pasauli un pieņemt karjeras lēmumus.

21.septembris – ēdināšanas pakalpojumu programmu audzēkņu tikšanās ar nozaru pārstāvjiem – Siera kluba seminārs – profesionālo zināšanu paplašināšana un karjeras iespēju iepazīšana.

14.septembris – 1.kursa 11a un 11b grupas mācību ekskursija uz ēdināšanas uzņēmumiem, lai iepazītu darba vidi un karjeras iespējas, ka arī piedalītos aizraujošā meistarklasē.

10.septembris – 2.kursa 36.grupas mācību ekskursija uz loģistikas uzņēmumiem ar mērķi izzināt noliktavu darba organizēšanas procesus un iepazīt darba pasauli.

9.septembris – 1.kursa 17a un 17b grupas mācību ekskursija uz Dundagas un Kolkas Tūrisma informācijas centriem, lai iepazītos ar to darbību un karjeras iespējām.

2020./2021.mācību gads

Otrajā mācību pusgadā notiek aktīva sadarbības veicināšana ar vispārizglītojošajām skolām un potenciālajiem izglītojamiem, informējot par izglītības iespējām tehnikumā.

25.marts – audzēkņiem ir iespēja piedalīties starptautiskā mācību centrs KALBA organizētajā tiešsaistes izstādē “Izglītība un karjera”, kā arī RTU Liepājas filiāles informatīvajā tiešsaistē. 

Martā tiek realizētas divas plānotās mācību stundas “CV un motivācijas vēstules veidošana” un “Laiks un tā plānošana” sadarbībā ar tehnikuma vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem (tiešsaistē).

27.februāris – tehnikuma Vecāku konference tiešsaistē – audzēkņu vecāku informēšana par karjeras attīstības atbalsta darbu tehnikumā.

10.-12. februāris – audzēkņiem ir iespēja piedalīties LLU tiešsaistes Karjeras dienās.

Februārī tiek realizētas divas tiešsaistes nodarbības visiem tūrisma un viesnīcu nodaļas audzēkņiem sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu.

Janvārī tiek izstrādāti informatīvie materiāli Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo skolu skolēnu karjeras iespēju mēnesim “Pieslēdzies savai karjerai!”.

Pirmajā mācību pusgadā tiek izstrādāta tehnikuma Karjeras izglītības programma.

6.novembris – pasākums “Lekcija vecākiem” – klātienes lekcija tehnikuma audzēkņu vecākiem (ar iespēju pieslēgties attālināti) “Vecāku atbalsts bērnu karjeras vadības prasmju pilnveidē”.

28.oktobris – Karjeras nedēļas tiešsaistes diskusija jauniešiem.

27.oktobris – Karjeras nedēļas tiešsaistes diskusija jauniešu vecākiem.

22.oktobris – ēdināšanas pakalpojumu programmas 2., 3. un 4.kursa audzēkņu klātienes tikšanās tehnikumā ar nozares profesionāļiem – “Siera kluba” pārstāvjiem.

7.oktobris – pārtikas produktu tehnoloģijas 1.kursa audzēkņu mācību ekskursija.

3.oktobris – mašīnzinību 2.kursa audzēkņu mācību ekskursija.

12.septembris – radošās darbnīcas Kabilē – pasākums potenciālo izglītojamo un viņu vecāku informēšanai un izglītošanai.

9.septembris – tūrisma pakalpojumu programmas 4.kursa audzēkņu mācību ekskursija.

2019./2020.mācību gads

12.martā restaurācijas programmas 1.kursa 18.grupas un 2.kursa 22.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Vidzemi.

19.-20.februārī tehnikumā norisinājās tūrisma seminārs, kurā piedalījās tūrisma pakalpojumu programmas 1.kursa 24.grupas, 2.kursa 16.grupas, 3.kursa 17b grupas un 4.kursa 16.grupas, kā ari viesnīcu pakalpojumu programmas 1.kursa 25.grupas un 2.kursa 23.grupas audzēkņi.

18.februārī ēdināšanas pakalpojumu programmas 1.kursa 15.grupas audzēkņi devās uz konditorejas uzņēmumiem Saldū – Saldus maiznieku un Saldus pārtikas kombinātu.

12.februārī 9 tehnikuma audzēkņi devās Ēnu dienā uz dažādiem Latvijas uzņēmumiem.

31.janvārī tūrisma pakalpojumu programmas 3.kursa 17b grupas un 1.kursa 24.grupas audzēkņi, kā arī viesnīcu pakalpojumu programmas 1.kursa 25.grupas audzēkņi apmeklēja izstādi Balttour Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.

3.decembrī restaurācijas programmas 2.kursa 18.grupas un 1.kursa 22.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Alsungas un Liepājas restaurācijas uzņēmumiem un objektiem.

20.novembrī ēdināšanas pakalpojumu programmas 3.kursa 11.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā, un viesojās Wellton Riverside Spa Hotel restorānā Rīgā.

8.novembrī skaistumkopšanas programmas 1.kursa 29.grupas audzēkņi apmeklēja izstādi Baltic Beauty Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.

18.oktobrī skaistumkopšanas programmas 2.kursa 26.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā, un viesojās Piena muižas piena SPA.

18.oktobrī koka izstrādājumu dizaina programmas 4.kursa 3.grupas un 1.kursa 4.grupas audzēkņi apmeklēja izstādi Baltic Furniture un Design Isle Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.

15.oktobrī miltu izstrādājumu ražošanas programmas 2.kursa 27.grupas un 1.kursa 28.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā, un viesojās maizes ceptuvē Ievlejas.

9.oktobrī autotransporta programmas 4.kursa 9.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Liepājas autotranporta nozares uzņēmumiem.

8.oktobrī ēdināšanas pakalpojumu programmas 4.kursa 12.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā, un viesojās uzņēmumā Rocket Bean Roastery Rīgā.

5.septembrī ēdināšanas pakalpojumu programmas 4.kursa 12.grupas audzēkņi apmeklēja izstādi Riga Food Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.

2018./2019. mācību gads

11.jūnijā skaistumkopšanas pakalpojumu programmas 1.kursa 26.grupas audzēknes devās mācību ekskursijā uz Mārcienas muižas SPA.

23.maijā koka izstrādājumu dizaina programmas 4.kursa 4.grupas un restaurācijas programmas 1.kursa 22.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Latvijas uzņēmumiem un iestādēm.

25.aprīlī ēdināšanas pakalpojumu 3.kursa 12.grupas audzēkņi darbojās meistarklasē šefpavāra Ģirta Brauna vadībā.

12.aprīlī autotransporta programmas 1.kursa 19. un 20.grupas audzēkņi apmeklēja izstādi “Auto” Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.  

2.-4.aprīlī, tehnikuma Autodienu ietvaros, 4 dažādās meistarklasēs darbojās autotransporta programmas 1.kursa 19. un 20.grupas, 2.kursa 8.grupas un 3.kursa 9.grupas audzēkņi.

21.martā visi koka izstrādājumu dizaina, koka izstrādājumu izgatavošanas un restaurācijas programmu audzēkņi piedalījās Jeļenas Solovjovas vadītajā seminārā par mēbeļu dizainu. 

13.februārī 8 tehnikuma audzēkņi piedalījās Ēnu dienas pasākumos dažādos Latvijas uzņēmumos.

1.februārī  tūrisma pakalpojumu programmas 1.kursa 16.grupas un 3.kursa 13.grupas audzēkņi, kā arī viesnīcu pakalpojumu programmas 1.kursa 23.grupas audzēkņi apmeklēja izstādi “Balttour” Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.

28.janvārī ēdināšanas pakalpojumu programmas 1.kursa 10.grupas audzēkņi darbojās meistarklasē šefpavāra Aigara Sīļa vadībā.

12.decembrī tūrisma pakalpojumu programmas 2.kursa 17b grupas un 3.kursa 13.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā.

10.decembrī autotransporta programmas 2.kursa 8.grupas audzēkņi devās uz meistarklasi pie meistara Janeka Sideja Kuldīgā.

6.decembrī telemehānikas un loģistikas programmas 2.kursa 17a grupas un 1.kursa 21.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Latvijas uzņēmumiem. 

6.decembrī nagu kopšanas pakalpojumu programmas 3.kursa 25.grupas audzēknes pilnveidoja prasmes meistarklasē kopā ar meistari Ilzi Pāvelsoni.

5.decembrī autotransporta programmas 4.kursa 7. un 15b grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Ventspils uzņēmumiem un Ventspils Augstskolu.

6.novembrī tehnikumā dizaina meistarklasi  koka izstrādājumu dizaina programmas 2.kursa 5.grupas un 4.kursa 4.grupas audzēkņiem vadīja dizaina speciālists Miks Pētersons.

2.novembrī skaistumkopšanas pakalpojumu programmas 1.kursa 26.grupas, nagu kopšanas pakalpojumu programmas 3.kursa 25.grupas un viesnīcu pakalpojumu programmas 1.kursa 23.grupas audzēkņi apmeklēja izstādi “Baltic Beauty” Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā. 

1.novembrī ēdināšanas pakalpojumu 2.kusa 11.grupas audzēkņi devās uz meistarklasi restorānā Zoltners, kuru vadīja mūsu tehnikuma absolvents Nauris Malāhovs.

25.oktobrī mācību ekskursijā ar mērķi iepazīt darba pasauli Latvijas uzņēmumos devās ēdināšanas pakalpojumu 4.kursa 14.grupas audzēkņi.

16.oktobrī mācību ekskursijā uz Latgales muižām un citām ar profesiju saistītām vietām devās restaurācijas programmas 2.kursa 18.grupas audzēkņi.

15.oktobrī notika SIA Impro speciālistu vadīta meistarklase tehnikumā, kurā piedalījās tūrisma pakalpojumu programmas 2.kursa 17b un 22.grupas, 3.kursa 13.grupas un 4.kursa 15a grupas audzēkņi. 

9.oktobrī skaistumkopšanas programmas 2.kursa 35.grupas audzēknes devās mācību ekskursijā uz Rīgu, kur piedalījās SIA Stenders piedāvātajā meistarklasē.

5.oktobrī koka izstrādājuma dizaina programmas 1.kursa 6.grupas, 2.kursa 2a un 5.grupas, 3.kursa 3.grupas un 4.kursa 4.grupas, kā arī koka izstrādājumu izgatavošanas programmas 1.kursa 1.grupas un 2.kursa 2b grupas audzēkņi apmeklēja izstādi “Baltic Furniture” Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.  

6.septembrī ēdināšanas pakalpojumu programmas 1.kursa 32.grupas, 3.kursa 24.grupas un 4.kursa 14.grupas, kā arī pārtikas produktu tehnoloģijas programmas 1.kursa 27.grupas un gaļas produktu ražošanas programmas 1.kursa 33.grupas audzēkņi apmeklēja izstādi “Riga Food” Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā. 

2017./2018. mācību gads

30.maijā koka izstrādājumu dizaina programmas 1.kursa 5.grupas, 2.kursa 3.grupas un 3.kursa 4.grupas audzēkņi, kā arī koka izstrādājumu izgatavošanas 4.kursa 1.grupas audzēkņu izlase devās mācību ekskursijā uz Latvijas uzņēmumiem.

29.maijā ēdināšanas pakalpojumu programmas 1. kursa 11.grupas audzēkņi pavāres Arletas Tūrmanes vadībā darbojās meistarklasē tehnikumā. 

23.maijā koka izstrādājumu dizaina programmas 1.kursa 5.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Zemgales pilīm un uzņēmumiem.

17.maijā koka izstrādājumu izgatavošanas programmas 1.kursa 2a grupas un koka izstrādājumu dizaina programmas 1.kursa 2b grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz meistardarbnīcu un uzņēmumiem Kurzemē.

16.maijā restaurācijas programmas 1.kursa 18.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Zemgales pilīm.

15.maijā koka izstrādājumu dizaina programmas 1.kursa 2a un 5.grupas, 2.kursa 3.grupas un 3.kursa 4.grupas audzēkņi piedalījās uzņēmējdarbības un dizaina seminārā Kuldīgā.  

27.aprīlī 2 ēdināšanas pakalpojumu programmas 2.kursa 12.grupas audzēkņi devās uz individuālo grilēšanas meistarklasi Rīgā.

12.aprīlī ēdināšanas pakalpojumu programmas 2.kursa 24.grupas un 3.kursa 14.grupas audzēkņi kopā ar pavāru Ģirtu Braunu darbojās suši meistarklasē tehnikumā.

6.aprīlī autotransporta programmas 1.kursa 8.grupas, 2.kursa 9.grupas, 3.kursa 7. un 15b grupas, un 4.kursa 6.grupas audzēkņi devās uz izstādi “Auto mehānika” Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.

4.aprīlī tehnikumā notika loģistikas nozares seminārs, kurā piedalījās telemehānikas un loģistikas programmas 1.kursa 17a grupas audzēkņi, kā arī Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu skolēni.

20.martā skaistumkopšanas pakalpojumu 1.kursa 35.grupas un nagu kopšanas pakalpojumu programmas 2.kursa 25.grupas audzēkņi darbojās uzņēmuma “Calendula” skaistumkopšanas meistarklasē tehnikumā. 

2.martā ēdināšanas pakalpojumu programmas 1.kursa 11.grupas un 3.kursa 14.grupas audzēkņu izlase kopā ar pavāru Andri Jugānu darbojās “Gardēžu meistarklasē” tehnikumā.   

15.februārī ēdināšanas pakalpojumu programmas 2.kursa 12.grupas audzēkņi piedalījās meistarklasē tehnikumā, kur gatavoja dažādus gaļas ēdienus kopā ar gaļas izstrādājumu speciālistu, pārtikas tehnologu Aivaru Rudzīti.

2.februārī tūrisma pakalpojumu programmas 1.kursa 17b grupas un 22.grupas, kā arī 3.kursa 15a grupas  audzēkņi apmeklēja izstādi “Balttour” Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā. 17b un 22.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā arī uz lidostu “Rīga”.

13.decembrī autotransporta programmas 2.kursa 9.grupas un 3.kursa 7.kursa audzēkņi darbojās meistarklasē Kuldīgā pie meistara un uzņēmēja Janeka Sideja. 

30.novembrī ēdināšanas pakalpojumu programmas 4.kursa 10.grupas audzēkņi piedalījās konditorejas meistarklasē tehnikumā ar konditori un uzņēmēju Airu Egli.

3.novembrī skaistumkopšanas pakalpojumu programmas 1.kursa 35.grupas un nagu kopšanas pakalpojumu programmas 2.kursa 25.grupas un 3.kursa 29.grupas audzēkņi apmeklēja izstādi “Baltic Beauty 2017” Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā. 

31.oktobrī tūrisma pakalpojumu programmas 1.kursa 22.grupas, 2.kursa 13.grupas un 4.kursa 16.grupas audzēkņi piedalījās meistarklasē aktīvā tūrisma vietā “Rakši”. 

19.oktobrī koka izstrādājumu dizaina programmas 1.kursa 5.grupas audzēkņi apmeklēja izstādi “Māja. Dzīvoklis” Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.

6.oktobrī koka izstrādājumu izgatavošanas programmas 4.kursa 1.grupas un koka izstrādājumu dizaina programmas 3.kursa 4.grupas, kā arī 2.kursa 3.grupas un 32.grupas  audzēkņi apmeklēja izstādi “Baltic Furniture” Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.

2017.gada 5.septembri mūsu tehnikums ir iesaistījies projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

Karjeras atbalsts 2020_21 lejupielādēt šeit.

Karjeras atbalsts 2019_20 lejupielādēt šeit.

Karjeras atbalts  2018_19 lejupielādēt šeit.

Karjeras atbalts 2017_18 lejupielādēt šeit.