SAM 8.1.3. – KTTT

SAM 8.1.3.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress 27.03.2020. No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  2019.gada 13. oktobrī tika izsludināts iepirkums „Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, aprīkojuma iegādei IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi” un iepirkuma rezultātā iepirkuma priekšmeta Vairāk […]

Vairāk…