SAM 8.1.3. – KTTT

SAM 8.1.3.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress 27.12.2019. Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 Vairāk […]

Vairāk…