Uzņemšana – KTTT

Uzņemšana

PIKC KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Valsts apmaksātās programmās:

Pēc 9.klases, 4-gadīgās programmās ar pilnu vidusskolu

Pēc 12.klases, 1,5 –gadīgās programmās

 • Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis
 • SPA speciālists
 • Gaļas produktu ražošanas tehniķis
 • Spēkratu mehāniķis
 • Kosmētiķis, ar mācību ilgumu 2 gadi

ES finansētās 1,5-gadīgās programmās nenodarbinātām
personām līdz 29 gadu vecumam pēc 12.klases;

profesionālās vidējās izglītības -pēc viena gada pārtraukuma
(precizējumiem tel. 25631181)

 • Automehāniķis
 • Auklis
 • Viesu uzņemšanas dienesta speciālists
 • Vīnzinis
 • Mēbeļu galdnieks
 • Loģistikas darbinieks
 • Augļu un dārzeņu pārstrādes ražošanas tehniķis

Iesniedzamie dokumenti: 

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG2 izglītības programmās)
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • 2 fotokartītes 3×4 cm
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu)

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepājas iela 31, Kuldīga, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

Tālrunis uzziņām: 63324082, 25631181, e-pasts: kuldigasttt@pcabc.lv

kuldigasttt@inbox.lv