Pasaules lielākās stundas’ 2018 noslēgums – KTTT

Pasaules lielākās stundas’ 2018 noslēgums

23.novembrī tehnikuma skolotājas Guna Bergmane un Astrīda Zeile piedalījās starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā stunda” noslēguma pasākumā, kas notika Globālās izglītības nedēļas ietvaros. Pasākumā abas skolotājas aktīvi piedalījās ideju tirdziņā.

Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko vairāk nekā 15 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tika pievērsta īpaša uzmanība izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību. Globālās izglītības nedēļa Latvijā šogad notika 20. – 28. novembrī, tās norisi jau piekto gadu pēc kārtas koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un sabiedriskajām organizācijām. Globālās izglītības nedēļas pasākumu organizēšanā iesaistījās dažādi sadarbības partneri – skolas, augstskolas, jauniešu centri, bibliotēkas un citi interesenti, kam rūp ilgtspējīga pasaule.

Šī gada Globālās izglītības nedēļas kopsaucējs – Pasaule mainās. Kā ir ar mums?/ The World is changing, what about us?– norādot, ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību. Vairāk informācijas par Globālās izglītības nedēļu 2018 ir atrodama Ziemeļu-Dienvidu centra mājaslapā.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha sadarbībā ar UNESCO LNK. Foto: Astrīda Zeile.

 

Pasaules lielākās stundas’ 2018 noslēgums

23.novembrī tehnikuma skolotājas Guna Bergmane un Astrīda Zeile piedalījās starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā stunda” noslēguma pasākumā, kas notika Globālās izglītības nedēļas ietvaros. Pasākumā abas skolotājas aktīvi piedalījās ideju tirdziņā.

Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko vairāk nekā 15 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tika pievērsta īpaša uzmanība izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību. Globālās izglītības nedēļa Latvijā šogad notika 20. – 28. novembrī, tās norisi jau piekto gadu pēc kārtas koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un sabiedriskajām organizācijām. Globālās izglītības nedēļas pasākumu organizēšanā iesaistījās dažādi sadarbības partneri – skolas, augstskolas, jauniešu centri, bibliotēkas un citi interesenti, kam rūp ilgtspējīga pasaule.

Šī gada Globālās izglītības nedēļas kopsaucējs – Pasaule mainās. Kā ir ar mums?/ The World is changing, what about us?– norādot, ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību. Vairāk informācijas par Globālās izglītības nedēļu 2018 ir atrodama Ziemeļu-Dienvidu centra mājaslapā.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha sadarbībā ar UNESCO LNK. Foto: Astrīda Zeile.