Pošam tehnikumu valsts svētkiem! – KTTT

Pošam tehnikumu valsts svētkiem!

2.novembrī 3. un 6.grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Lieni Peniķi un direktores vietnieci audzināšanas darbā aktīvi iesaistījās tehnikuma izrotāšanā un telpu sagatavošanā valsts svētkiem.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha

Pošam tehnikumu valsts svētkiem!

2.novembrī 3. un 6.grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Lieni Peniķi un direktores vietnieci audzināšanas darbā aktīvi iesaistījās tehnikuma izrotāšanā un telpu sagatavošanā valsts svētkiem.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha