Profesionālās pilnveides seminārs – KTTT

Profesionālās pilnveides seminārs

5.-6. novembrī, 2018 sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru tika īstenots ( ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros ) profesionālās pilnveides seminārs prakšu vadītājiem un pedagogiem  tūrisma  nozarē “Aktīvais tūrisms uzņēmējdarbības attīstībā”. Fotomirkļi no semināra – Vidzemes augstskolas eksperta  I.Ābola lekcija; Lietuvas Etnokosmoloģijas centra Moletos eksperta Edgaras Zaronskis prezentācija; tehnikuma ēdnīca “Eža kažociņš” un tehnikuma studenti gatavi semināristu uzņemšanai.

 

Profesionālās pilnveides seminārs

5.-6. novembrī, 2018 sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru tika īstenots ( ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros ) profesionālās pilnveides seminārs prakšu vadītājiem un pedagogiem  tūrisma  nozarē “Aktīvais tūrisms uzņēmējdarbības attīstībā”. Fotomirkļi no semināra – Vidzemes augstskolas eksperta  I.Ābola lekcija; Lietuvas Etnokosmoloģijas centra Moletos eksperta Edgaras Zaronskis prezentācija; tehnikuma ēdnīca “Eža kažociņš” un tehnikuma studenti gatavi semināristu uzņemšanai.