Projekta AMTech pirmā tikšanās – KTTT

Projekta AMTech pirmā tikšanās

19.01.2022, notika pirmā Erasmus plus Starptautiskās sadarbības (KA2) projekta AMTech (Development of an aviation aerospace mechatronics technician curriculum, No.2021-1DE02-KA220-VET000033105) partneru sanāksme tiešsaistē. Projekta vadošais partneris ir CIT ( Centrum of Inovation and tehnologies) no Vācijas. Sanāksmē notika iepazīšanās ar projekta partneriem, arī KTTT skolotājs Ēvalds Johansons demonstrēja prezentāciju par Kuldīgas tehnikumu.
Projekta mērķis ir kopīgas mācību programmas izstrāde dronu remonta tehniķa apmācībai.
Projekta mājas lapa https://amtechtraining.eu/

Nākošā partneru sanāksme plānota šī gada 1.martā virtuālā vidē.