Projekta PULCHRA sanāksme – KTTT

Projekta PULCHRA sanāksme

12.01.2022. notika šī gada pirmā projekta PULCHRA, kurā tika plānots turpmākais projekta darbs. Tehnikuma komandas izvēlētā tēma ir “Iekļaujoša, veselīga un radoša pilsēta jauniešiem”. Iesaistītie audzēkņi sadalījās grupās un iepazinās ar pedagogiem, kas projektā būs  zinātniskie konsultanti. Pirmais kopīgais darbs būs anketu izveide un jauniešu anketēšana, lai noskaidrotu jauniešu domas par to, cik Kuldīgā ir veselīga, radoša un iekļaujoša vide.

Februāra sākumā notiks projekta izaicinājuma tiešsaistes pasākums, kurā būs pieaicināti eksperti un par projektu tiks informēti arī citi jaunieši.