Seminārs par nodarbināto mācībām​ – KTTT

Seminārs par nodarbināto mācībām​

29. novembrī tehnikuma metodiķe Līga Muceniece un projekta Nr. 8.4.1. koordinatore Zanda Šlegelmilha piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona seminārā “Piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanas iespējas nodarbināto kvalifikācijas celšanas mācībām”, kas notika Saldus tehnikumā. Seminārā Dr.paed. Ingrīda Muraškovska, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte, pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatorus un izglītības iestāžu pārstāvjus iepazīstināja ar potenciālo piedāvājumu 2.kārtai, lai noskaidrotu tā aktualitāti Kurzemes pašvaldībās.

Materiālu sagatavoja ES fondu projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.