Seminārs Saulainē – KTTT

Seminārs Saulainē

9.novembrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājas Gita Arājuma un Zanda Šlegelmilha piedalījās profesionālās kompetences pilnveides seminārā ,,Pedagoga kompetences jeb lietpratības pilnveide vispārizglītojošos mācību priekšmetos” KLT Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā. Seminārā dalībniekiem lekciju “Pusaudža un pedagoga sadarbības aspekti, konfliktsituāciju novēršanas metodes” lasīja izaugsmes treneris A.Dresmanis. Dalībnieki ieguva noderīgu informāciju par Z paaudzi jeb digitālajiem bērniem, kas palīdzēs pedagoģiskajā darbā. Semināra 2.daļā skolotāji darbojās radošajās darbnīcās.
Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.