Seminārs Ventspils Tehnikumā – KTTT

Seminārs Ventspils Tehnikumā

7. un 8. decembrī viesu uzņemšanas dienesta speciālistu skolotāja Inga Trumsiņa piedalījās profesionālās pilnveides seminārā “Darba tirgū aktuālo prasmju ieviešana profesionālās izglītības saturā un profesionālās izglītības pedagogu praktisko darba prasmju pilnveide Tūrisma nozares viesnīcas pakalpojumu jomā: “Viesnīcu rezervācijas sistēmas, klientu apkalpošana nestandarta situācijā un HASAP principu ievērošana”, Ventspils tehnikumā.