Skolotāju diena – KTTT

Skolotāju diena

11.oktobrī tehnikuma skolotāji un darbinieki devās ikgadējā Skolotāju dienas pieredzes apmaiņas ekskursijā un piedalījās kultūrizglītības pr…aktikumā, iepazīstot Roju un tās apkārtni Rojas Domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas vadībā. Savukārt Kaltenē tehnikuma kolektīvs piedalījās tehnikuma audzēknes Andas Maslobojevas vadītajā meistarklasē, kura ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros apgūst neformālās izglītības programmu “Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana”. Pēc tam tika apmeklēta Nurmuiža un vīna darītava, kā arī Latvijā lielākais dienliliju dārzs “Vējkalnietis”, kurā aug vairāk nekā 950 dienliju škirņu, un dienliliju selekcionārs Varis Baņģieris visiem pastāstīja gan par dienliliju audzēšanu, gan selekcionēšanu.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.