Stažēšanās ESF projektā – KTTT

Stažēšanās ESF projektā

No 17. līdz 21.oktobrim skolotāja Anita Bērziņa kopā ar citiem valsts profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem piedalījās ESF projekta „…Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) mērķa grupu stažēšanās pasākumā Latvijas pārtikas rūpniecības nozarē, zivju pārstrādes jomā.

Informāciju sagatavoja skolotāja Anita Bērziņa.