Tehnikumā K. Skalbem veltīts konkurss – KTTT

Tehnikumā K. Skalbem veltīts konkurss

15. un 16.janvārī tehnikumā notika rakstnieka K.Skalbes 140. jubilejai veltīts radošo darbu konkurss, kura mērķis bija katram konkursa dalībniekam izveidot vienotu literāro un ilustratīvo kompozīciju. Konkursu organizēja skolotājas Inese Baumane un Elita Asne, un tajā piedalījās 8 audzēkņi no 2.a un 10.grupas. Konkursa žūrija – kokapstrādes nodaļas vadītājs Mārtiņš Mednieks un direktores vietniece audzināšanas darbā Gunita Urbāne – izvērtēja konkursa darbus un nolēma apbalvot ar piemiņas veltēm un pateicības rakstiem visus konkursa dalībniekus. Konkursa darbu izstāde apskatāma telpā pie tehnikuma mācību ēdnīcas “Eža kažociņš”. Paldies skolotājām un audzēkņiem par ieguldīto darbu!

Par konkursu lasiet arī laikrakstā “Kurzemnieks”:
https://www.kurzemnieks.lv/izglitiba/9643-par-godu-karlim-skalbem/

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.