Tehnikumieši Jauno mantotāju skolas nodarbībā – KTTT

Tehnikumieši Jauno mantotāju skolas nodarbībā

23. novembrī Rīgā notika Jauno mantotāju skolas dalībnieku otrā tikšanās nodarbībā “Restauratora darbnīca – pilsētas atjaunošanas laboratorija”. Nodarbībā piedalījās tehnikuma audzēknes Juta Beitāne, Katrīna Spēkaine, Megija Valkovska un Kintija Liepiņa kopā ar skolotāju Lieni Peniķi. Nodarbības laikā dalībnieki viesojās Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”, iegūstot teorētisku un praktisku priekšstatu par koka detaļu restaurāciju, izzinot koka kā materiāla īpašības, kas ietekmē tā dzīves ciklu, iepazīstot instrumentus, ar ko tiek veikta koka apstrāde un restaurācija, kā arī apgūstot koka detaļu restaurācijas pamattehnikas  profesionālu restauratoru – Mārtiņa Zanriba un Judītes Andžas vadībā.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīvas “Jauno mantotāju skola” dalībnieki 2018./2019. gadā no UNESCO ASP skolām tiekas reizi mēnesī izglītojošās tematiskās nodarbībās. Iniciatīvas mērķis ir vidusskolas vecuma jauniešus saistošā veidā iepazīstināt ar UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Rīgas vēsturiskā centra vērtībām, parādot, kā dažādos veidos iespējams iesaistīties kultūras mantojuma saglabāšanā un veicināšanā. Nodarbību cikla ietvaros jauniešiem un viņu pedagogiem ir iespējams klausīties arhitektu un nozares profesionāļu lekcijas un pieredzes stāstus par kultūras mantojuma mūsdienīgu saglabāšanu un izcelšanu, arhitektūru, dizainu, pilsētplānošanas procesiem, kā arī doties ekskursijās, pašiem restaurēt vēsturisku ēku koka detaļas, veidot mākslas instalācijas pilsētvidē, sadarbojoties ar māksliniekiem u.c.

Nodarbība tapusi ar Rīgas domes Austrumu izpilddirekcijas koka ēku renovācijas centra “Koka Rīga” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Informāciju sagatavoja Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante. Foto: J.Beitāne, K.Spēkaine, L.Peniķe.

 

Tehnikumieši Jauno mantotāju skolas nodarbībā

23. novembrī Rīgā notika Jauno mantotāju skolas dalībnieku otrā tikšanās nodarbībā “Restauratora darbnīca – pilsētas atjaunošanas laboratorija”. Nodarbībā piedalījās tehnikuma audzēknes Juta Beitāne, Katrīna Spēkaine, Megija Valkovska un Kintija Liepiņa kopā ar skolotāju Lieni Peniķi. Nodarbības laikā dalībnieki viesojās Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”, iegūstot teorētisku un praktisku priekšstatu par koka detaļu restaurāciju, izzinot koka kā materiāla īpašības, kas ietekmē tā dzīves ciklu, iepazīstot instrumentus, ar ko tiek veikta koka apstrāde un restaurācija, kā arī apgūstot koka detaļu restaurācijas pamattehnikas  profesionālu restauratoru – Mārtiņa Zanriba un Judītes Andžas vadībā.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīvas “Jauno mantotāju skola” dalībnieki 2018./2019. gadā no UNESCO ASP skolām tiekas reizi mēnesī izglītojošās tematiskās nodarbībās. Iniciatīvas mērķis ir vidusskolas vecuma jauniešus saistošā veidā iepazīstināt ar UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Rīgas vēsturiskā centra vērtībām, parādot, kā dažādos veidos iespējams iesaistīties kultūras mantojuma saglabāšanā un veicināšanā. Nodarbību cikla ietvaros jauniešiem un viņu pedagogiem ir iespējams klausīties arhitektu un nozares profesionāļu lekcijas un pieredzes stāstus par kultūras mantojuma mūsdienīgu saglabāšanu un izcelšanu, arhitektūru, dizainu, pilsētplānošanas procesiem, kā arī doties ekskursijās, pašiem restaurēt vēsturisku ēku koka detaļas, veidot mākslas instalācijas pilsētvidē, sadarbojoties ar māksliniekiem u.c.

Nodarbība tapusi ar Rīgas domes Austrumu izpilddirekcijas koka ēku renovācijas centra “Koka Rīga” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Informāciju sagatavoja Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante. Foto: J.Beitāne, K.Spēkaine, L.Peniķe.