Tikšanās ar absolventu G.Frindi – KTTT

Tikšanās ar absolventu G.Frindi

18.septembrī autotransporta nodaļas audzēkņi tikās ar tehnikuma absolventu Gati Frindi, latviešu motosportista Paula Jonasa komandas mehāniķi. Tikšanās laikā absolvents kavējās atmiņās gan par laiku, kad pats mācījās tehnikumā, gan rosināja audzēkņus labi apgūt profesionālās iemaņas un tās zināšanas, ko sniedz skolotāji, gan mācīties svešvalodas, nodarboties ar sportu.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: Inese Kļaviņa, Aija Rutule.