Tikšanās ar tehnikuma absolventiem – KTTT

Tikšanās ar tehnikuma absolventiem

12.decembrī Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros tehnikuma autotransporta nodaļas 7.,19. un 20.grupas audzēkņi tikās ar tehn…ikuma absolventiem Kārli Ābolu (tagad – Rīgas Tehniskās universitātes studentu), Filipu Pallo (tagad – metālapstrādes uzņēmuma dibinātāju) un Miku Gruntmani (tagad – mežistrādes uzņēmuma “Niedrāji” vecāko mehāniķi). Tikšanās laikā absolventi kavējās atmiņās gan par laiku, kad paši mācījās tehnikumā, gan rosināja audzēkņus mācīties svešvalodas, lasīt grāmatas, iesaistīties tehnikuma sabiedriskajā dzīvē un projektos un nodarboties ar sportu. Savukārt audzēkņi absolventiem varēja uzdot sev interesējošos jautājumus. Lepojamies ar tehnikuma absolventiem!

Karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.